Välj region
Bekräfta

Vi finns till för att göra livräddande teknik tillgänglig för fler. För att uppfylla framtidens förväntningar och prestera maximalt behöver vi agera som Team Players, Forward Thinkers och Game Changers.

Hos Getinge möter du en mångsidig, global miljö med många utvecklingsmöjligheter och ett flexibelt arbetsplatskoncept.

Ett flexibelt arbetsplatskoncept

Alla våra anställda i positioner som möjliggör distansarbete har möjlighet att hitta den bästa platsen att göra sitt jobb; Oavsett om det är på kontoret eller en blandning av kontor och hem. Vi brinner för att hjälpa våra anställda att hitta den flexibilitet de behöver för att vara produktiva och nå harmoni mellan arbete och privatliv. Vårt koncept för flexibla arbetsplatser finns tillgängligt i alla våra länder i Getinge.

Inriktade på att nå nettonollutsläpp till 2050

Det definierade långsiktiga målet är att bli ett nettonollföretag till 2050. Detta innebär att vi kommer att minska utsläppen från hela värdekedjan med minst 90% jämfört med basåret 2021. Våra mål är verifierade av Science Based Targets-initiativet (SBTi). 

Globalt familjeledighetsprogram

Vår strävan att bidra till att rädda liv genom att förbättra vården återspeglas i vad vi erbjuder våra medarbetare i livets alla skeden. Getinges familjeledighetsprogram ger alla anställda möjlighet att ta ledigt när de behöver fokusera på familj, nära och kära. Anställda erbjuds 16 veckors betald föräldraledighet för födelse, adoption och surrogatmoderskap (beroende på region) och 4 veckors betald vårdledighet för att ta hand om en nära familjemedlem.

Volontärarbete för alla

På Getinge spelar vi en aktiv roll i samhället och strävar efter att göra skillnad. Vi har långsiktiga utbildningspartnerskap med Pratham i Indien och stöder WaterAids ansträngningar att förbättra tillgången till rent vatten i vårdinrättningar. Anställda erbjuds också tid att bidra och hjälpa människor och orsaker som betyder mest. Alla anställda har möjlighet att, under arbetstid, stödja frivilligorganisationer och välgörenhetsorganisationer i de samhällen där de bor och arbetar.