Välj region
Bekräfta

Gör din nya installation till en succé

I mer än trettio år har Getinge genomfört hundratals installationer för sjukhus över hela världen. Vi vet att ett projekts framgång är beroende av detaljerad planering, noggrann kostnadskontroll, leverans i tid, effektiv implementering och riskhantering. Men framför allt vet vi att det handlar om att göra rätt från första början – för då går det inte att misslyckas.

Managing the whole project

Leda hela projektet

Som tillverkare av högkvalitativ utrustning kan vi vägleda ditt projekt från början till slut och hantera alla tänkbara aspekter. Våra team med erfarna läkare, arbetsflödesoptimerare, arkitekter och programvaruintegratörer arbetar tillsammans med ditt sjukhus och din personal för att göra implementeringen så effektiv som möjligt. Vi förstår den enorma komplexiteten och har resurser för att hantera de största projekten – till och med att bygga upp ett sjukhus helt från grunden.

Two designers viewing a sketch at a large computer screen

Detaljerad planering och samarbete

Certifierade projektledare kommer att övervaka, kontrollera och kommunicera projektets framsteg enligt ömsesidiga överenskommelser och fastställa förväntningar för att uppfylla dina krav. De följer PRINCE2-metoden för att definiera och hantera projektets omfattning och milstolpar, uppgifter, resurstilldelningar och förändringar inom ramarna för projektet. Vi kommer att förutse eventuella risker och problem och vara förberedda även för oförutsedda händelser.

Vårt team säkerställer ett effektivt samarbete med teamen som bygger upp sjukhusets infrastruktur, IT-experter, läkare och biomedicinska och tekniska grupper. Vi samarbetar med byggföretag, tredjepartssystemleverantörer och andra leverantörer för att hålla allt på rätt spår och minimera negativ påverkan.

Service technician in clinical environment with a laptop

Driftklar – och mer därtill

Under och efter installationen kommer vårt implementerings- och tillämpningsteam att arbeta för att din lösning ska fungera från dag ett. Vi ser till att rätt infrastruktur finns på plats: elledningar, vattenförsörjning, logistik, IT-system och kunskapen som krävs för att använda dem. Under hela projektet kommer våra team med utbildare se till att du får rätt utbildning för att hantera utrustning och system på ett effektivt sätt. Getinges certifierade servicetekniker hjälper dig att hantera eventuella problem och upprätthålla prestandan, både under installationen och efter att utrustningen och systemen har tagits i drift.

Du får:

Certifierade projektledare

som använder PRINCE2-metoden

Klinisk expertis och optimering av arbetsflöden

Experter på anläggnings- och arkitekturlösningar

Integrering av IT-infrastruktur och programvara

Utbildning för användarna

Certifierad teknisk servicesupport