Välj region
Bekräfta

Digital lösning förbättrar vårdplatskoordineringen och skapar en stressfri arbetsmiljö

Ämne
Operationssal
Digitala lösningar
Hospital staff working with INSIGHT to increase bed management
Ämne
Operationssal
Digitala lösningar
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

Förbättrat patientflöde, minskad stress för personalen och ökad effektivitet. Allt detta uppnåddes när Funabashi Ortopedicentrum, ett av de ledande ortopedisjukhusen i Japan, ersatte den manuella administrationen med Getinges digitala verktyg INSIGHT.

Resultat av digital vårdplatskoordinering på Funabashi Ortophedics

 

Snabb avkastning på investeringen och minskade kostnader

Smidigare bokningsprocess och högre produktivitet

Effektiv vårdplatskoordinering förbättrar planeringen

 

Minskad stress på sjukhuset

Tack vare INSIGHT kan våra läkare, sjuksköterskor och vårdpersonal lägga mindre tid och kraft på inskrivning av patienter. När vårdplatskapaciteten ökar gynnas hela sjukhuset. Även patientnöjdheten har ökat eftersom patientens vårdplan numera kan kommuniceras snabbt.

Doctor Ichiro Yamaura says, that the  entire hospital will benefit as admission  and occupancy rate increases.

Administrativa utmaningar för sjukhuset

2019 använde sig Funabashi Ortopedicentrum fortfarande av en whiteboardtavla för att hantera inskrivningar. Tillgängligheten kunde inte övervakas i realtid vilket krävde åtskilliga telefonsamtal mellan personal på tre avdelningar samt dagliga ronder där personalen kontrollerade patienters och sängars status i alla rum.

Detta var den främsta anledningen till att beläggningen på Funabashi Ortopedicentrum låg på omkring 70% (79% som högst), vilket tydde på att resurser slösades bort och att personalen kämpade för att hålla jämna steg med administrationen som krävdes. Att försöka övervaka vårdplatskapaciteten i realtid på tre avdelningar och 27 behandlingsrum utan hjälp av ett digitalt informationssystem ledde inte bara till tids- och energislöseri – det gjorde det till och med omöjligt att planera operationer när chefssjuksköterskan inte var på plats.

Digitalisering av vårdflödet har verkligen hjälpt oss att förbättra effektiviteten, både när det gäller koordinering av vårdplatser och inskrivningar.

Increasing hospital staff satisfaction up top 93% after 9 months

Enkel och stressfri lösning för sjukvårdspersonalen

Funabashi var i behov av ett verktyg för att förenkla statusuppdateringar i realtid samt möjliggöra effektivare vårdplatskoordinering och bättre planering. Det fanns åtskilliga digitala och lättanvända verktyg tillgängliga, men de som var mest kostnadseffektiva kunde inte skräddarsys exakt efter behoven på Funabashi – och de som var mer flexibla hamnade långt utanför budgetramarna.

Tack vare ett nära samarbete med Getinge, som fungerade som både en expert inom digitala verktyg för sjukvården och en erfaren innovationspartner, lyckades man på Funabashi ta itu med själva rotorsaken till problemen. Man upptäckte att fastän INSIGHT verkar vara en alltför stor investering, kan den betala sig själv och bidra till betydande kostnadsbesparingar på bara några månader.

Tack vare bättre utnyttjande av vårdplatser, snabbare vårdprocesser, överblick över patientflödet och minskad stress för vårdpersonalen genererar INSIGHT på kort tid en nettovinst.

Increased bed occupancy with Getinge´s bed management solution INSIGHT

Partnerskapet är en stor framgång och visar hur viktigt det är att hitta och lösa kundutmaningar genom nära samarbete. Vi ser verkligen fram emot att utveckla vårt innovativa samarbete med Funabashi.

Arbeta tillsammans för att öka personalnöjdheten

Planeringsprocessen krävde ett nära samarbete mellan läkare, sjuksköterskor, sjukhuspersonal, IT, sjukgymnaster och Getinges experter inom digital health solutions. Över 150 viktiga funktioner granskades noggrant innan man tog fram ett skräddarsytt INSIGHT-system för behoven på Funabashi. Ett exempel är den systemövergripande färgkodningen av vårdbehov och symtom hos patienter, vilket gör det möjligt för personalen att snabbt få reda på vad som behöver göras. Processen från kontraktsignering till att systemet togs i bruk tog endast tre månader.

Man utförde noggranna utvärderingar gällande fördelarna med det nya arbetssättet samt användarupplevelsen. Trots inlärningskurvan och övergången från gamla vanor till nya arbetssätt var personalnöjdheten mycket hög efter bara fem månader. Den digitala vårdplatskoordineringen (och uppdateringarna i
realtid) gick enkelt, koordineringen av personalen kunde utföras snabbare och utnyttjandet av vårdplatser ökade till över 80% (90,5% i juni 2022 som högst).

Ett system i ständig utveckling

Getinges kunnande och erfarenhet är en del av det som får INSIGHT att fungera så bra – och det som gör att Funabashis system kan utvecklas vidare i takt med att det innovativa partnerskapet fortskrider. Getinges experter fortsätter att ha ett nära samarbete med vårdpersonalen i den dagliga verksamheten, vilket är en stor fördel då det säkerställer att systemet förblir värdefullt allteftersom verksamheten utvecklas.

Bland de kommande förbättringarna på Funabashis lista finns optimering av sambandet mellan ökad vårdkapacitet och förbättrad personalplanering, en djupare analys för att effektivisera akutflödet samt vidare automatiseringsarbete för att underlätta vårdplatskoordineringen.

Effektivt patientflöde med INSIGHT

INSIGHT ger fullständig kontroll över patientflödet, från ankomst till utskrivning. Koordinering och kommunikation på och mellan avdelningar säkerställs, vilket möjliggör bästa möjliga vård för varje enskild patient.

Managing the whole project

Innovativa partnerskap för sjukhus

Våra konsulter samarbetar med sjukhusledningar och vårdpersonal för att effektivisera vårdflöden och förbättra patient- och personalnöjdheten. Våra rekommendationer följer sjukhusets mål och nyckeltal, vilket förbättrar vårdrelaterade resultat och minskar driftskostnaderna.

Relaterade artiklar