Välj region
Bekräfta

AGC-tekniken möjliggör säker och bekväm reducering av anestesiavfall med upp till 58 % [1]

Ämne
Operationssal
Ämne
Operationssal
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

Förbrukning av Sevofluran vid manuell kontra automatisk gasreglering

När hänsyn tas till ekologiska och ekonomiska överväganden förutsätts att slöseriet med flyktiga anestetika måste minimeras. För att det ska gå att erhålla både ekologiska/ekonomiska fördelar och stabilitet vid anestesitillförsel är nya arbetsstationer utrustade med automatiserad programvara som optimerar färskgasflödet (FGF) för att den begärda gasblandningen ska erhållas på ett tillförlitligt sätt med minimalt flyktigt anestesigasavfall. Syftet med denna studie är analys av kinetiken och konsumtionsmönstret för olika metoder vid leverans av sevofluran med samma end-tidala mål på 2 %
hos alla patienter. Förbrukningsmönstren för sevofluran i en Flow-i studerades retrospektivt i fall med en end-tidal målkoncentration av sevofluran (Etsevo) på 2 %. I analysen ingick 25 fall för varje inställning. I Automatic Gas Control (AGC) V4.4 observerades en hastighetsinställning på 6, med programvara V4.7 observerades hastighetsinställningar på 2, och en grupp med en fast FGF på 2 l/min. Under 45 minuter förbrukades i genomsnitt 14,5 ml i gruppen med 2 l FGF, 7,1 ml i gruppen med AGC4,4 och 6,0 ml i gruppen med AGC4,7. Den senaste AGC4.7-algoritmen var mer effektiv än den äldre AGC4.4-algoritmen.
Denna studie visar att AGC-tekniken ger mycket stora ekonomiska och ekologiska fördelar, i kombination med utmärkt stabilitet och bekvämlighet,
jämfört med konventionella FGF-inställningar och bör därför föredras. Rutinmässig klinisk praxis med användning av det som historiskt kallas ”lågflödesanestesi” (t.ex. 2 l/min FGF) bör
upphöra och alla anestesimaskiner bör uppgraderas så snart som möjligt med automatisk leveransteknik för att luftföroreningar med flyktiga anestesimedel ska minimeras.

Ansvarsfriskrivning

Produkterna, tillgängligheten för anestesisystemen i Flow-serien och programversionen kan befinna sig i väntan på regulatoriska godkännanden för marknadsföring i ditt land. Vänligen kontakta din Getinge-representant för mer information. De uttalanden som lämnas av läkare är uteslutande läkarens och speglar inte nödvändigtvis Getinges uppfattning.
Tillverkare · Maquet Critical Care AB · Röntgenvägen 2 SE–171 54 Solna · Sverige · +46 (0)10 335 73 00

Relaterade artiklar

  1. 1. Kalmar AF, Van Der Vekens N, De Rydt F, Allaert S, Van De Velde M, Mulier J. Minimizing sevoflurane wastage by sensible use of automated gas control technology in the flow-i workstation: an economic and ecological assessment. J Clin Monit Comput. 2022 Jan 3. doi: 10.1007/s10877-021-00803-z. Epub ahead of print. Erratum in: J Clin Monit Comput. 2022 Feb 14;: PMID: 34978655.