Välj region
Bekräfta

Vi tror på att göra skillnad. Och vår långa historia visar att vårt engagemang för att rädda och förbättra liv, genom ledande teknik och integrerade medicintekniska helhetslösningar, skapar mervärde både för sjukvården och för investerare.

Aktien

  • Getinge B (STO)
  • 12 apr 2024 16:07
  • 212,10 SEK (-0,47%)

Fact sheet

Market: Nasdaq Stockholm
ISIN: SE0000202624
Industry: Health Care

Letar du efter

Reports icon

Rapporter och presentationer

Få tillgång till de senaste delårsrapporterna, årsrapporterna och presentationerna eller sök i arkivet.

Share icon

Aktie

Information om de större aktieägarna, aktiekurs, utdelning och totalavkastning samt säljanalytiker.

Calendar icon

Kalender

I den finansiella kalendern får du information om kommande händelser, till exempel kommande rapporter.

Press icon

Pressmeddelanden

Få tillgång till de senaste pressmeddelandena och registrera dig för en prenumeration.

Debt icon

Lånefinansiering

Getinges finansiella riskhantering är centraliserad för att dra nytta av stordriftsfördelar och synergieffekter och för att minimera operativa risker.

Kapitalmarknadsdagen 2021

Getinge anordnade en virtuell kapitalmarknadsdag den 22 november 2021.

Lyssna på senaste telefonkonferensen

Tyst period

Getinge tillämpar en tyst period på 30 dagar före kvartalsrapporterna.

 

Woman using her phone

IR-förfrågningar

Lars Mattsson
Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Telefon: 010-335 0043
lars.mattsson@getinge.com

Nurse and patient

Årsredovisning 2023

Årsredovisningen 2023 publicerades den 27 mars 2024.
Beställ en utskrift av rapporten eller läs rapporten nedan. 

Getinges Årsredovisning 2023 Ladda ner PDF
Getinges Årsredovisning 2023 Ladda ner ZIP
Getinges Årsredovisning 2023 Ladda ner XHTML

Getinges finansieringsramverk för sociala obligationer

Getinge har upprättat ett ramverk för att möjliggöra utgivning av sociala obligationer. Getinge har anlitat Sustainalytics för att ge ett oberoende yttrande från andra parten om den sociala finansieringsramen.

Social Financing Framework May 2021 Ladda ner PDF
Getinge Social Financing Framework Second Party Opinion Ladda ner PDF

Getinges Medium Term Note-prospekt

Finns endast på svenska.

Getinge AB - Grundprospekt MTN Ladda ner PDF
Slutliga villkor Getinge obligation 2018-2021.pdf Ladda ner PDF

Läs mer

Businessman smiling

Bolagsstyrning

Getinge har åtagit sig att följa principerna för bolagsstyrning både för att stärka konkurrenskraften och för att säkra investerarnas förtroende. 

People watching sunset

Vårt ansvar

Vi bidrar till en hållbar framtid genom att ta vårt sociala ansvar och att reducera verksamhetens miljöpåverkan.

Doctor in the mask

Om oss

Getinge tillhandahåller produkter och tjänster för operationssalar, intensivvårdsavdelningar, sjukhusavdelningar, sterilcentraler och företag och institutioner inom Life Science-området.