Välj region
Bekräfta

2024

Helårsrapport 2023

2023

Delårsrapport januari-september 2023

Getinge publicerar Q3-Report 2023, följt av en telefonkonferens.

Presentation Q3 2023

Presentationen finns endast tillgänglig på engelska.

Presentation Q3 2023
Delårsrapport januari-juni 2023

Getinge publicerar Q2 Report 2023, följt av en telefonkonferens.

Presentation Q2 2023

Presentationen finns endast tillgänglig på engelska.

Årsstämma 2023
Delårsrapport januari-mars 2023

Getinge publicerar Q1 Report 2023, följt av en telefonkonferens.

Presentation Q1 2023

Presentationen finns endast tillgänglig på engelska.

Årsredovisning 2022
Helårsrapport 2022

Getinge publicerar helårsrapporten för 2022, följt av en telefonkonferens.

Presentation FY Report 2022
Presentation Helårsrapport 2022

Rapporten finns endast på engelska.

2022

FDA broadens the consent decree
Getinge Ethics & Compliance Report 2022
Ethics & Compliance Rapport

Rapporten finns endast på engelska.

Presentation av delårsrapport januari-september 2022

Presentation av delårsrapport januari-september 2022

Delårsrapport januari-september 2022
Presentation Q3 Report 2022
Presentation Q2 Report 2022
Presentation av delårsrapport januari-juni 2022

Presentationen finns endast på engelska.

Delårsrapport januari-juni 2022
Presentation uppdaterad prognos
Delårsrapport januari-mars 2022
Årsstämma 2022

2021

Presentation om förlikningsavtal relaterat till skadeståndskrav

Presentationen finns endast på engelska.

Kapitalmarknadsdag 2021

Informationsmaterial på engelska gällande Kapitalmarknadsdag 2021

Presentation av delårsrapport januari-september 2021

Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari-september 2021
Delårsrapport januari-juni 2021
Presentation av delårsrapport januari-juni 2021

Presentationen hålls på engelska.

Ethics & Compliancerapport

Rapporten finns endast på engelska.

Delårsrapport januari-mars 2021
Presentation av delårsrapport januari-mars 2021

Presentationen hålls på engelska.

Årsredovisning 2020
Getinge Sustainability - ESG Addendum för årsrapporten 2021

Rapporten finns endast tillgänglig på engelska.

Presentation: Bokslutskommuniké 2020

Presentationen hålls på engelska.

2020

Delårsrapport januari-september 2020
Presentation: Delårsrapport januari - september 2020

Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - juni 2020
Presentation: Delårsrapport januari - juni 2020

Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - mars 2020
Presentation: Delårsrapport januari - mars 2020

Presentationen hålls på engelska.

COVID-19 Finansieringsramverk - 17 april, 2020

Getinge har sedan utbrottet av COVID-19-pandemin sett en ökad global efterfrågan på avancerade ventilatorer, extrakorporealt livsuppehållande utrustning (ECLS) och avancerad monitoreringför användning på intensivvårdsavdelningar (IVA). För att möta den globala efterfrågan kommer Getinge tillfälligt att öka sin produktion av avancerade IVA-ventilatorer med 160 % 2020, till totalt 26 000 ventilatorer. För att möjliggöra denna utökade produktion, kan Getinge komma att behöva extern finansiering. För att ge investerare information och öppenhet om den direkta kopplingen mellan denna finansiering och användningen av intäkter för att utvidga produktionskapaciteten har Getinge utvecklat ett COVID-19-finansieringsramverk tillsammans med SEB.

Årsredovisning 2019
Bokslutskommuniké 2019
Presentation: Bokslutskommuniké 2019

Presentationen hålls på engelska.

2019

Presentation: Getinge förvärvar Applikon Biotechnology B.V

Presentationen ges på engelska.

Delårsrapport januari-september 2019
Presentation: Delårsrapport januari - september 2019

Presentationen ges på engelska.

Delårsrapport januari-juni 2019
Presentation: Delårsrapport januari-juni 2019

Presentationen ges på engelska.

Presentation: Kvartalsrapport januari-mars 2019

Presentationen ges på engelska.

Kvartalsrapport januari-mars 2019
Års- och hållbarhetsredovisning 2018
Presentation: Bokslutskommuniké 2018

Presentationen hålls på engelska.

Bokslutskommuniké 2018

2018

Presentation: Kapitalmarknadsdag 2018

Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari-september 2018
Presentation: Delårsrapport januari - september 2018

Presentation till telefonkonferens kopplat till Getinges delårsrapport januari - september 2018. Presentationen finns endast tillgänglig på engelska.

Presentation: Avsättning i samband med rättstvister om kirurgiska nät

Presentation för telefonkonferens gällande reservation relaterat till skadeståndskrav för kirurgiska nätimplantat. Presentationen är endast tillgänglig på engelska.

Delårsrapport januari-juni 2018
Presentation: Delårsrapport januari - juni 2018

Presentation till telefonkonferens kopplat till Getinges delårsrapport januari - juni 2018. Presentationen hålls på engelska.

Presentation Berenberg USA Conference 2018

Berenberg USA Conference, Tarrytown, May 22 2018.

Presentation: Delårsrapport januari - mars 2018

Presentation till telefonkonferens kopplat till Getinges delårsrapport januari - mars 2018. Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - mars 2018
Årsredovisning 2017
Presentation: Bokslutskommuniké 2017

Presentation till telefonkonferens kopplat till Getinges bokslutskommuniké 2017. Presentationen hålls på engelska.

Bokslutskommuniké 2017

2017

Presentation Arjo avknoppning och Getinges finansiella mål

Presentationen är endast tillgänglig på engelska.

Presentation: Delårsrapport januari - september 2017

Presentation till telefonkonferens kopplat till Getinges delårsrapport januari-september 2017. Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari-september 2017
Presentation: Delårsrapport januari - juni 2017

Presentation till telefonkonferens kopplat till Getinges delårsrapport januari-juni 2017. Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari-juni 2017
Presentation: Planering för en nyemission

Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - mars 2017
Presentation: Delårsrapport januari - mars 2017

Mattias Perjos, CEO & Reinhard Mayer, CFO Presentationen ges på engelska.

Årsredovisning 2016
Presentation: Bokslutskommuniké 2016

Joacim Lindoff, tf VD & Reinhard Mayer, CFO Presentationen hålls på engelska.

Bokslutskommuniké 2016

2016

Presentation: Delårsrapport januari - september 2016

Joacim Lindoff, tf VD & Reinhard Mayer, CFO

Delårsrapport januari-september 2016
Delårsrapport januari-juni 2016
Presentation: Delårsrapport januari - juni 2016

Alex Myers, CEO & Pernille Fabricius, CFO

Delårsrapport januari - mars 2016
Presentation: Delårsrapport januari - mars 2016
Presentation: Getinge Group bokslutskommuniké 2015

Alex Myers, President & CEO and Ulf Grunander, CFO

Bokslutskommuniké 2015

2015

Presentation: Delårsrapport januari - september 2015

Alex Myers, CEO & Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - september 2015
Presentation: Kapitalmarknadsdag AM UG 2015

Alex Myers, CEO & Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Presentation: Delårsrapport januari - juni 2015

Alex Myers, CEO & Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - juni 2015
Presentation: Delårsrapport januari - mars 2015

Alex Myers, CEO & Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - mars 2015
Presentation: Medical Systems

Presentationen hålls på engelska.

Presentation: Bokslutskommuniké 2014

Presentationen hålls på engelska.

Årsrapport 2014
Bokslutskommuniké 2014

2014

Delårsrapport januari - september 2014
Presentation: Delårsrapport januari - september 2014

Presentationen hålls på engelska.

Presentation: Delårsrapport januari - juni 2014

Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - juni 2014
Delårsrapport januari - mars 2014
Presentation: Delårsrapport januari - mars 2014

Presentationen hålls på engelska.

Årsrapport 2013
Bokslutskommuniké 2013
Presentation: Bokslutskommuniké 2013

Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

2013

Presentation Pulsion Medical Systems 2013

Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - september 2013
Presentation: Delårsrapport januari - september 2013

Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - juni 2013
Presentation Interim Report Jan - June 2013

Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - mars 2013
Presentation: Delårsrapport januari - mars 2013

Presentationen hålls på engelska.

Presentation Kapitalmarknadsdagen 2013

Presentationen hålls på engelska.

Bokslutskommuniké 2012
Presentation: Bokslutskommuniké 2012

Presentationen hålls på engelska.

Årsrapport 2012

2012

Presentation: Debt Roadshow 2012

Ulf Grunander, CFO & Peter Hjalmarson, Group Treasurer Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - september 2012
Presentation: Delårsrapport januari - september 2012

Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Presentation: Förvärv av TSS 2012

Johan Malmquist, CEO Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - juni 2012
Presentation: Delårsrapport januari - juni 2012

Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - mars 2012
Presentation: Delårsrapport januari - mars 2012

Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Presentation: kapitalmarknadsdagen UG 2012

Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Presentation: Kapitalmarknadsdagen JM 2012

Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Bokslutskommuniké 2011
Presentation: Bokslutskommuniké 2011

Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

2011

Presentation: Förvärv av Atrium Medical

Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - september 2011
Presentation: Delårsrapport januari - september 2011

Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - juni 2011
Presentation: Delårsrapport januari - juni 2011

Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - mars 2011
Presentation: Delårsrapport januari - mars 2011

Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Presentation: Getinge kapitalmarknadsdag UG 2011

Presentationen hålls på engelska. Johan Malmquist, CEO

Presentation: Kapitalmarknadsdagen JM 2011

Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Presentation: SEB Enskilda Nordic Seminar 2011

Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Bokslutskommuniké 2010
Presentation: Bokslutskommuniké 2010

Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

2010

Delårsrapport januari - september 2010
Presentation: Delårsrapport januari - september 2010

Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - juni 2010
Presentation: Delårsrapport januari - mars 2010
Presentation: Carnegie Nordic Health Care Seminar 2010

Johan Malmquist, CEO Presentationen hålls på engelska.

Presentation: SEB Enskilda Nordic Seminar 2010

Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Årsrapport 2009
Bokslutskommuniké 2009

2009

Delårsrapport januari - september 2009
Delårsrapport januari - juni 2009
Presentation: Årsstämma 2009

Johan Malmquist, CEO Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - mars 2009
Presentation: Nordea Healthcare Seminar 2009

Johan Malmquist, CEO Presentationen hålls på engelska.

Presentation: Carnegie Nordic Health Care 2009

Johan Malmquist, CEO Presentationen hålls på engelska.

Presentation: Goldman Sachs European Medtech Conference 2009
Presentation: Analyst Meeting Wayne USA UG 2009

Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Presentation: Analyst Meeting Wayne USA JM 2009

Johan Malmquist, CEO Presentationen hålls på engelska.

Presentation: SEB Enskilda Nordic Seminar 2009

Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Bokslutskommuniké 2008

Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO

Årsrapport 2008

2008

Presentation: Kaupthing Nordic 2008

Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - september 2008
Delårsrapport januari - september 2008

Presentationen hålls på engelska.

Presentation: Datascope 2008

Johan Malmquist, CEO & Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapport januari - juni 2008
Delårsrapport januari - mars 2008
Bokslutskommuniké 2007
Årsrapport 2007
Presentation: Kapitalmarknadsdagen UG 2008

Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Presentation: Kapitalmarknadsdagen JM 2008

Johan Malmquist, CEO Presentationen hålls på engelska.

2007

Delårsrapport januari - september 2007
Delårsrapport januari - juni 2007
Delårsrapport januari - mars 2007
Presentation: Kapitalmarknadsdagen JM 2007

Johan Malmquist, CEO Presentationen hålls på engelska.

Presentation: kapitalmarknadsdagen UG 2007

Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.

Bokslutskommuniké 2006
Årsrapport 2006
Presentation: Boston Scientific 2007

Presentationen hålls på engelska.

2006

Delårsrapport januari - september 2006
Delårsrapport januari - juni 2006
Delårsrapport januari - mars 2006
Presentation: Kapitalmarknadsdagen JM 2006

Ulf Grunander, CFO Presentationen hålls på engelska.