Välj region
Bekräfta

Förbättrad onboarding av ny sterilteknisk personal

Ämne
Operationssal
Sterilgodshantering
Digitala lösningar
Sterile assistant packing instrument tray with help from instructions in T-DOC
Ämne
Operationssal
Sterilgodshantering
Digitala lösningar
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

Vägledning för att öka kvalitén på den steriltekniska produktionen.

När personalbrist uppstår behöver den steriltekniska enheten ofta anställa mer personal än vad den annars skulle göra. Detta kan resultera i att många oerfarna medarbetare som kräver vägledning får arbeta tillsammans med erfaren, högspecialiserad personal. Lär dig anpassa verksamheten till olika personalkompetensnivåer för att kvaliteten på den steriltekniska produktionen ska förbättras.  

Minimera mänskliga fel vid rengöring och desinficering av instrument med hjälp av steg-för-steg-instruktioner

Genom att användare får tillgång till relevant information och instruktioner (i rätt ordning och på rätt plats) kan kvalitetsnivån på den steriltekniska enheten hållas på en jämn nivå.

Checklistor på skärmen – användare kan enkelt verifiera och markera varje instrument som inventerat, både på den steriltekniska avdelningen och i operationssalen, och säkerställa att varje galler är korrekt lagt.

Inbyggda kvalitetskontroller – förhindrar att personalen missar viktiga steg i arbetsflödet för sterilt gods eller utför felaktiga åtgärder. Nya användare kan på ett säkert sätt gå igenom alla instruktioner för hantering av instrument så att mänskliga fel kan minimeras.

Vår lösning för hantering av sterilgods, T-DOC, är utformad för att stödja både nya och erfarna användare samtidigt som den tillgodoser kraven för olika användarkompetenser.

Som tidigare chef för en sterilteknisk enhet vet jag hur viktigt det är med heltäckande användarvägledning vid reprocessing av instrument. Det gör att utbildningstiden minskas avsevärt samtidigt som konsekvent hög kvalitet, effektivitet och kravuppfyllnad säkerställs. T-DOC hjälper användare att uppnå allt detta.”

T-DOC vet vad en nyanställd steriltekniker behöver

T-DOC vet vad en nyanställd steriltekniker behöver

Visuell vägledning underlättar inlärning för sjukhuspersonal

På den steriltekniska enheten packar personalen galler som innehåller en mängd olika instrument för olika specialiteter, vars komplexitet skiljer sig åt från galler till galler . Med hjälp av bilder och videor kan personalen bekanta sig med sammansättningen av instrument och galler. De kan även få visuell hjälp om hur man demonterar ett instrument, applicerar olja eller packar ett galler. T-DOC:s visuella stöd hjälper till att minimera inlärningskurvan, då de visuella hjälpmedlen gör det lättare för ny personal att lära sig korrekt sätt att hantera instrument.  

Anpassa informationen till olika användarkompetensnivåer

Erfarenhet och kompetens bland personalen kan variera en hel del, så gör även individens behov av vägledning och information. Därför är det nödvändigt att identifiera olika typer av användare – och hur mycket stöd de behöver – så att endast berörd personal får relevant stödjande information när de behöver den.

T-DOC:s skräddarsydda informationsflöde och stödjande funktioner förbättrar kvalitetsresultaten för nya medarbetare samtidigt som de gör att erfaren personal kan spara tid.

T-DOC vet att alla inte är experter från dag ett

T-DOC vet att alla inte är experter från dag ett

Undvik avbrott i arbetsflödet samtidigt som regulatorisk efterlevnad säkerställs

Påminnelser om att uppmärksamhet krävs

Sjukvårdspersonal arbetar ofta i en hektisk miljö där snabba och korrekta beslut är avgörande. T-DOC skickar aviseringar (e-post eller sms) när uppmärksamhet eller korrigerande åtgärder krävs, t.ex. när:

  • en bokning har ändrat status
  • en order har annullerats
  • en dataimport har misslyckats på grund av saknade data

Tydliga instruktioner för att underlätta arbetsuppgifter

I vissa situationer kan användare behöva mer detaljerad information vid rengöring av instrument.
T-DOC ger användare enkel åtkomst till relevanta externa dokument vid ett specifikt hanteringssteg eller en specifik applikation, t.ex. 

  • tillverkarens egna användarinstruktioner
  • länkar till webbplatser

Säkerställa att man följer riktlinjer

Vid hantering av instrument måste personalen kontinuerligt säkerställa att lokala, regionala, och nationella riktlinjer och bestämmelser följs.
T-DOC innehåller en mängd konfigurerbara inställningar som gör det enkelt att uppfylla standarder för infektionsbekämpning, t.ex. krav för rengöring av instrument. Kontroll av hantering och skydd av personuppgifter är också enkelt att utföra, vilket säkerställer GDPR-efterlevnad.

Gör det lättare för personal på steriltekniska enheter att säkerställa högsta kvalitet

För att identifiera vilka aktiviteter användare utför och mäta personalens produktivitet, behöver chefer olika typer av rapporter. T-DOC gör det enkelt att följa personalens framsteg och identifiera områden där personalen kan behöva extra hjälp.

T-DOC erbjuder ett brett utbud av verktyg som hjälper personalen och säkerställer högsta kvalitet och genomströmning i den steriltekniska produktionen.

Relaterade artiklar