Ensure accuracy and consistency in your instrument tracking

T-DOC provides high patient safety and accurate instrument traceability by tracking each instrument through the production cycle using unique unit numbers.

Läs mer

IPSOS‑studie visar operationsköer på sjukhus i USA

Få sjukhus använder högeffektiv tillgänglig AI‑teknik för att underlätta prioritering av arbetsflödet och öka antalet operationer som kan genomföras.

Läs mer

Surgeries can’t afford to wait - ensure correct case cart delivery

With our smart sterile supply management, T-DOC, your sterile services can ensure surgical case carts are delivered on time to the operating room.

Läs mer

Digital improves hospital bed management while reducing stress

Improved patient flow, reduced staff stress levels, increased efficiency and profit. All this was achieved when Funabashi Orthopedics - one of the leading orthopedics hospitals in Japan – replaced manual administration with Getinge’s digital Patient Flow Management solution INSIGHT.

Läs mer

Torin OptimalQ: Korta ner din operationskö

Med Torin OptimalQ kan du förkorta operationskön genom att prioritera ingrepp och bygga upp en noggrann operationsplan.

Läs mer

Ensure on-time OR delivery with fast track

Enable fast tracking of surgical instruments and trays to ensure optimized stock, fulfillment of instrument orders, and on time delivery for surgeries.

Läs mer

Integrate your hospital IT solutions for an efficient sterile workflow

Access data from multiple hospital IT platforms in one place with T-DOC.

Läs mer

Möjliggör kostnadsorienterat beslutsfattande på den steriltekniska avdelningen och i operationssalen

T-DOC visualiserar kostnaderna för allt från sterilisering och arbete till instrument och engångsartiklar, vilket ger dig de data du behöver för att vidta åtgärder och driva en effektiv sterilteknisk avdelning.

Läs mer

Tegris-fall: Förbättra riskhanteringen

Genom att introducera Tegris har bild- och videokvaliteten i operationssalarna och kateteriseringslabben på Ichinomiyas kommunala sjukhus revolutionerats.

Ladda ned Tegris‑fallstudien

T-DOC-fall: Sterila instrument i rätt tid

T-DOC bidrar till att förbättra noggrannheten, höja effektiviteten och möjliggör leverans av högsta kvalitet vid den steriltekniska avdelningen vid St Francis Hospital and Medical Center.

Ladda ned T-DOC-fallstudien

T-DOC-fall: Förbättra patientsäkerheten

På Dorsets länssjukhus har T-DOC förbättrat omloppstiden för sterilgodshanteringen och samarbetet mellan den steriltekniska avdelningen och operationsavdelningen.

Ladda ned T-DOC-fallstudien

Tegris-fall: Minska kostnaderna genom att integrera data

Acıbadem Maslak-sjukhuset använder Tegris för att integrera patientdata, vilket bidrar till att den manuella arbetsbördan för operationssköterskor minskar.

Ladda ned Tegris‑fallstudien

Tegris: Digital materialförvaltning i operationssalen

När tekniken förbättrar effektiviteten för operationsavdelningar och sjukhus: Hur understödjer Video-över-IP-system bild- och videohantering?

Ladda ned Video-över-IP-guiden

Torin Artificial Intelligence

Förbättra din operationsplanering och prioritera långa väntelistor till operation med Torin Artificial Intelligence-teknik.

Läs mer

Optimerat sterilt leveransflöde med T-DOC-styrd automatisering i väldens mest avancerade steriltekniska avdelning

Huvudstadsregion i Danmark bestämde sig för att de sju steriltekniska avdelningarna skulle slås samman till en regional sterilteknisk avdelning. Det stod klart att man behövde en lösning för sterilgodshantering som klarade av att hantera hela flödet: Från logistik och lagerhållning till kommunikation med åtskilliga sjukhus-IT-system och hantering av automatiserade funktioner i den steriltekniska avdelningen. Och för detta valde man T-DOC.

Läs mer

Vid Klinikum Stuttgart är effektiv operationsplanering nyckeln till framgång

Operationsplanering spelar en viktig roll för oss vid Klinikum Stuttgart. Torin möjliggör kartläggning av alla processteg så att vi kan effektivisera arbetsflöden och optimera funktioner. Detta har lett till att operationerna under 2019 har ökat med 3,4 %, vilket innebär 2 000 fler operationer per år.

Läs mer

INSIGHT-fall: Göra skillnad för miljön

Med hjälp av INSIGHT har Horsens regionsjukhus lyckats minska sina kostnader och sin miljöpåverkan tack vare fem miljövänliga initiativ.

Ladda ned INSIGHT-fallstudien