Välj region
Bekräfta

Hantera din operationskö med Torin OptimalQ

Ämne
Operationssal
Digitala lösningar
Torin-OptimalQ-Animation-Movie
Ämne
Operationssal
Digitala lösningar
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

Optimera operationsplansprioritering och förkorta din operationskö

Förkorta din operationskö med Torin OptimalQ och optimera utnyttjandet av kapacitet och resurser på operationsavdelningen

Längre perioder med maximal belastning på sjukhus skapar ofta en exponentiellt växande kö med elektiva operationer och operationer med låg angelägenhetsgrad. Covid-19 orsakade betydande väntetider för sjukhusens patienter som var redo för operation. Med Torin OptimalQ kan du korta ner operationsköer genom att prioritera operationsplanering och bygga upp en noggrann operationsplan i förväg.

En nyligen genomförd studie [1] visade att covid-19 ledde till 28 miljoner inställda eller uppskjutna operationer över hela världen under 2020 med miljontals operationer som skjutits upp till 2021.

Förkorta operationskön med Torin OptimalQ

Torin OptimalQ är en fristående IT-lösning som är utformad för att hantera operationsköer och väntelistor genom proaktiv prioritering. Programvaran slår samman befintliga operationsköer med Getinges standardiserade operationstidsdata. Denna lösning ger en snabb analys och optimerad vy för att hantera din operationskö. Optimerade data kombineras med sjukhusets resursparametrar för att ge en optimal operationsplan för kommande veckor, vilket möjliggör en förkortning av sjukhusets operationskö.
Torin OptimalQ kan enkelt uppgraderas till den fullständiga Torin-lösningen för operationsplanering som möjliggör planering, hantering och optimering av operationsflödet för maximerat resursutnyttjande, förbättrad koordination och bästa möjliga vård för patienterna.

Konsultstöd för prioritetad operationsplanering och schemaläggning

Med Torin OptimalQ kan du snabbt komma ikapp eftersläpningen av operationer. Torin OptimalQ kan snabbt implementeras. Vi erbjuder konsulttjänster för Torin OptimalQ med enkel implementering och snabba resultat:

 • Konsulttjänster för att minska operationskön
 • Projektledning ingår
 • Ingen installation av programvara behövs
 • Ingen kompletterande utbildning behövs

6 steg för att hantera och prioritera väntelistan

Torin-OptimalQ-6-steps-to-reduce-surgical-waiting-list

Steg 1: Sjukhusets väntelista importerad till Torin OptimalQ

Sjukhusets väntelista importeras till Torin OptimalQ-verktyget, inklusive patient- och operationskoder och inskrivningsdatum:

 • Anonymiserat personnummer
 • Diagnostisk riskgrupp eller liknande kod och beskrivning
 • Standardkod för kirurgiskt ingrepp och beskrivning
 • Bokningsdatum
 • Specifika prioriteringsriktlinjer


Steg 2: Flexibel anonymiserad patientprioritering

Varje patient poängsätts enligt sjukhusspecifika parametrar, såsom tillåtna maximala förseningar och riktlinjer för covid-19, för att fastställa en individuell angelägenhetsgrad:

 • MeNTS[2] skala – 18 objekt (1 till 5 poäng)
 • Faktorer relaterade till baspatologi
 • Faktorer som beror på operationstyp
 • Faktorer som beror på patientens tillstånd
 • Specifika faktorer relaterade till covid-19-sjukdom


Steg 3: Potentiell operationsplanering för kommande veckor

Utifrån Torins kunskaper samt genomsnittlig operationstid skapar verktyget Torin OptimalQ en initial operationsplan för kommande veckor:

 • Initialt förslag på operationer per sal och dag
 • Visualisering i förväg för kommande veckor
 • Maximal förkortning av väntelistan
 • Väsentliga resurser och begränsningar beaktas
 • Databas över genomsnittlig operationstid per operationstyp


Steg 4: Plan för potentiell kapacitet

Operationssalens tillgänglighet och belastningsgrad, användning, begränsningar osv. slås samman med operationsplanen i Torin OptimalQ för att säkerställa en giltig och ideal plan:

 • Kapcitetsbegränsningar per operationssal
 • Tillgänglighetstid per operationssal och/eller skift
 • Andra specifika villkor (t.ex. akutmottagningsprioritet, reserverat för covid-19)
 • Andra speciella egenskaper (t.ex. hybridsal, robotar)
 • Tilldelning operationssal och operationsavdelning


Steg 5: Simuleringsscenarier för prioriterad operationsplanering

Baserat på patientprioritet, genomsnittlig varaktighet och kapacitet presenterar Torin OptimalQ simuleringsscenarier för operationsplansprioritering:

 • Utnyttjandegrad per operationsavdelning och operationssal
 • Förtkortning av väntelista med avseende på prioritering
 • Patienter som överskrider maximala väntetider
 • Kvarstående väntelista


Steg 6: Förslag till operationsplan

Verktyget Torin OptimalQ ger ett slutgiltigt förslag på en prioriterad operationsplan för varje sal, vecka, tjänst eller disciplin:

 • Beräknat utnyttjande per operationssal/dag
 • Detaljerad lista över operationer per sal
 • Minskning av väntelistan och ny lista
 • Uppnådda målnivåer för max. försening

Dra nytta av den kompletta Torin-lösningen för operationsplanering

 

Effektiv planering, hantering och optimering av din operationsavdelning med Torin

Torin OptimalQ kan enkelt uppgraderas till den fullständiga Torin-lösningen för operationshantering som möjliggör planering, hantering och optimering av operationsflödet för maximerat resursutnyttjande, förbättrad koordinering och bästa möjliga vård för patienterna:

 • Öka utnyttjandet av operationssalen
 • Minska tiden för operationskoordinering
 • Förbättra patientsäkerheten

Relaterade artiklar

 1. 1. Modeling study conducted by the University of Birmingham and published in the British Journal of Surgery:

  https://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2020/05/covid-disruption-28-million-surgeries-cancelled.aspx
 2. 2. Abbreviation of Medically Necessary Time-Sensitive (MeNTS) Prioritization; a scoring system used to prioritize medically necessary operations that should not be delayed because of concerns about hospital resources or risk associated with COVID-19:

  https://www.facs.org/media/press-releases/2020/covid-scoring-system0414