Välj region
Bekräfta

Se till att operationer utförs enligt plan med T-DOC – säkerställ punktlig leverans till operationssalen

Ämne
Sterilgodshantering
Digitala lösningar
CSSDs technicians fast-tracking trays and instruments to ensure on-time delivery for surgeries
Ämne
Sterilgodshantering
Digitala lösningar
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

T-DOC vet hur operationer kan genomföras enligt plan

Behövs ett kritiskt instrument i operationssalen? Vår T-DOC-lösning för sterilgodshantering möjliggör prioriterad hantering av kirurgiska instrument och galler, vilket säkerställer punktliga leveranser för operationer. Prioritera specifika instrument/galler vid behov eller prioritera per automatik om instrument används ofta.

Optimera sterilgodshanteringen och exekvera instrumentordrar

T-DOC hjälper den steriltekniska avdelningen att optimera lagerhållningen av dyra och kritiska instrument genom att minska omloppstiden, vilket även hjälper till i exekvering av kundordrar. Prioriteringsfunktionen gör att sjukhuspersonal notifieras omedelbart om ett instrument ligger efter i planeringen, och de får en realtidsöversikt över alla prioriterade enheter.

T-DOC sterilgodshanteringssystem gör att den steritekniska avdelningen kan:

  • Prioritera instrument manuellt och automatiskt
  • Skapa en prioriteringsplan för ett instrument eller galler med tidsangivelser, plats och annat
  • Prioritera beställda instrument som inte finns på lager
  • Informera personalen vid avvikelser från prioriteringsplanen
  • Fakturera operationssalen (eller andra avdelningar) för prioriterade instrument
  • Uppfylla serviceavtal med leverans i rätt tid

 

Vår omloppstid för instrument minskade med 25 % när funktionen T-DOC Prioriteringar infördes

Se till att kirurgiska instrument är redo när de behövs

Ett kirurgiskt instrument identifieras för prioritering med hjälp av en prioriteringskod som specificerar kriterier (t.ex. instrumentets status, plats eller tid på dygnet). Om den steriltekniska avdelningen arbetar under hög belastning kan prioriteringen göra att hantering påskyndas. Prioriteringskoder kan även permanent tilldelas serienumrerade instrument eller endoskop. Om endoskopiavdelningen endast har två endoskop och dessa används ofta, kan prioriteringskoder hjälpa till att säkerställa att de alltid är redo när de behövs. 

T-DOC möjliggör lagerbaserade prioriteringar genom automatisk tilldelning av prioriteringskoder för instrument, vilket säkerställer att kundordrar kan levereras i tid. Detta sker när antalet instrument som specificeras i en kundorder inte förväntas finnas i lager inom angiven leveranstid.

T-DOC vet hur man följer riktlinjerna för infektionskontroll

Måste dina komplexa instrument diskas direkt efter användning för att korrekt infektionskontroll skall kunna upprätthållas? Med T-DOC kan personalen enkelt ange maximala inaktivitetstider för ett instrument och automatiskt övervaka alla instrument och prioritera dem som ligger efter den angivna tidsramen utan något manuellt ingripande. Detta underlättar även kvalitetssäkring eftersom man lättare kan uppfylla riktlinjer för infektionskontroll vid rengöring och desinfektion.

Vår lösning för sterilgodshantering tillhandahåller heltäckande funktioner som gör det möjligt för din steriltekniska avdelning att leverera i tid och med högsta kvalitet.

Genom att kombinera T-DOC‑prioriteringar med vår lösning för operationsvagnar kan din steriltekniska avdelning även enkelt övervaka status för alla beställda instrument, inklusive de som är prioriterade, för att säkerställa att operationsplanering följs. En smidig, automatiserad och lättanvänd lösning som gör det möjligt för dig att kontrollera arbetsflödet för sterilgods in i minsta detalj så att operationsavdelningen kan fokusera på det som är viktigast – patienterna.

Relaterade artiklar