Välj region
Bekräfta

Operationer kan inte vänta -
T-DOC vet hur man säkerställer korrekt leverans av operationsvagnar

Ämne
Operationssal
Sterilgodshantering
Digitala lösningar
OR nurse registers surgical case cart in T-DOC sterile goods management solution
Ämne
Operationssal
Sterilgodshantering
Digitala lösningar
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

Skanning av en enda operationsvagn gör att tid frigörs för operationspersonalen

Saknade eller felaktiga instrument på sjukhuset kan leda till uppskjutna operationer och äventyrad patientsäkerhet med allvarliga konsekvenser som följd. Med T-DOC kan den steriltekniska avdelning säkerställa att operationsvagnar levereras i tid med rätt instrument, implantat och engångsartiklar.

För att optimera instrumentbeställningar, stödja flexibla arbetsflöden, och säkerställa att utrustning levereras i tid för varje operation, så använder T‑DOC sig av operationsvagnar. Genom flytt av lager och orderplockning från operationssalen till den steriltekniska avdelningen, frigörs utrymme och tid på operationsavdelningen. Användning av operationsvagnar förbättrar genomloppstiden för instrument och gör det möjligt för vårdinrättningar att öka antalet operationer som genomförs varje år.  

Med T-DOC associeras alla packade galler, enskilda instrument och engångsartiklar temporärt med en operationsvagn så att operationssjuksköterskan endast behöver skanna en streckkod per operationsvagn istället för att skanna alla artiklar individuellt. Detta möjliggör fullständig spårbarhet till patienten och gör att operationssjuksköterskan kan fokusera på andra värdeskapande uppgifter. 

T-DOC vet vilka instrument som
behövs i varje operationsvagn
 

- med hjälp av funktionen dynamiska preferenslistor

T-DOC vet vilka alternativa instrument som är godtagbara valmöjligheter för operationspersonalen

- med hjälp av funktionen ersättning av artikel

Korrekta leveranser av operationsvagnar till operationssalen

Krävs instrument för en vänsterhänt kirurg, med latexallergi, som ska göra en hjärtoperation på en 9-årig pojke? Inga problem.

Överföringen av kunskap från operationspersonalen till preferenslistorna i T-DOC gör det enkelt för personal på den steriltekniska avdelningen att välja och leverera rätt instrument, för en specifik kirurg, operationssal, ingrepp och patient.

Tack vare T-DOC:s dynamiska preferenslistor kan personalen på den steriltekniska avdelningen förbereda operationsvagnar med hjälp av plocklistor som ändras dynamiskt baserat på information som T-DOC mottagit från operationsplaneringssystemet. Om operationen flyttas till en annan sal eller om en annan kirurg tilldelas operationen uppdateras plocklistan dynamiskt, vilket säkerställer korrekta leveranser i tid.

Med dynamiska preferenslistor optimeras användningen av operationsvagnar och operationspersonal har alltid tillgång till rätt instrument, vid rätt tidpunkt och plats.

T-DOC:s stöd för dynamiska preferenslistor för operationsvagnar är en unik fördel. T-DOC hjälper oss avsevärt vid leveranser av operationsvagnar

Instrumentleveranser i tid från den steriltekniska avdelningen

Är kirurgens föredragna vänsterhänta instrument slut på lager under packning av operationsvagnen? Inga problem.

Med funktionen för utbyte av instrument kan du definiera identiska och alternativa artiklar i T-DOC för att säkerställa att instrumenten levereras i tid och att operationsschemat följs. Med T-DOC kan operationspersonalen definiera godtagbara alternativ och dra nytta av högre instrumenttillgänglighet medan personalen på den steriltekniska avdelningen kan dra nytta av ett smidigare arbetsflöde med större frihet och flexibilitet när de plockar till ordern. 

DMS-0002910-T-DOC-Instrument-Substitution-Infographic-excl-header-LOW.png

Identiska artiklar: Artikeln är samma som originalet ur kirurgens perspektiv, men kan ha en annan tillverkare, reparatör eller prissättning.

Alternativa artiklar: Artikeln skiljer sig något från originalet, till exempel kan ett stort grundgaller vara ett alternativ till ett litet grundgaller.

Digital lösning för optimering av arbetsflödet för sterilgodshantering

Operationsavdelningar och steriltekniska avdelningar världen över blir allt mer komplexa, nya operationssätt och instrument gör att ännu bättre tillit och samordning krävs mellan avdelningar. Som tur är, T-DOC vet vilka artiklar som krävs för varje typ av operation, patient, sal och kirurg – och ser till att artiklarna finns på plats i tid.

Det är en smidig, automatiserad och lättanvänd lösning som gör att du kan kontrollera arbetsflödet för sterilt gods in i minsta detalj så att operationsteamen kan fokusera på det som är viktigast – patienterna.

Relaterade artiklar