Välj region
Bekräfta

Integrera sjukhusets IT-lösningar och få ett effektivt flöde av sterilt gods

Ämne
Operationssal
Sterilgodshantering
Digitala lösningar
CSSD technicians  looking at the T-DOC Production Overview and planning the sterile production
Ämne
Operationssal
Sterilgodshantering
Digitala lösningar
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

T-DOC vet hur man minskar belastningen på sjukhuspersonalen

En sammanhängande IT-infrastruktur på sjukhuset är av största vikt för att det ska gå att säkerställa hög kvalitet och ett effektivt sterilt arbetsflöde. Med T‑DOC, vår smarta lösning för sterilgodshantering, får du tillgång till fritt flytande information från flera sjukhusrelaterade IT-plattformar på en och samma plats. Detta säkerställer smidigare processer, högre kvalitet och sömlös kommunikation.

T-DOC har gränssnitt till många olika IT-system för sjukhus, t.ex. operationsplanerings‑, patient‑, ekonomi‑, lager‑ och inköpssystem. Det omedelbara och automatiska informationsutbytet gör att samordningen mellan sjukhuspersonal på avdelningar förbättras. Risken för mänskliga fel minskar eftersom det inte krävs någon informationsinmatning i flera system.

Med mer enhetliga processer leder integreringen till högre kvalitet på den steriltekniska avdelningen. En enda ingångspunkt gör att belastningen på personalen minskar och det blir även lättare att utbilda nya kollegor eftersom man inte behöver navigera i flera system. Gränssnitten möjliggör också snabbare beslutsfattande och gör att det sparas tid eftersom man slipper dubbelinmatning av information och korrigering av fel.

Våra gränssnitt med T-DOC ökar kommunikationen mellan avdelningarna, förhindrar dubbelarbete och säkerställer tillförlitlig information

Gränssnitt till en mängd olika sjukhusrelaterade IT-system

T-DOC-gränssnitten går snabbt att installera och levereras i väldefinierade standardmoduler som är kostnadseffektiva och enkla att modifiera. T-DOC har gränssnitt till många olika tredjepartssystem och det är enkelt att lägga till nya system.

Gränssnitt till operationsplaneringssystem
Med det här gränssnittet får T-DOC information om alla schemalagda operationer, instrument som behövs och eventuella sista-minuten-ändringar så att sterilgodshanteringen kan prioriteras.  

Gränssnitt till lager-, inköps- och ekonomisystem
Dessa tre system brukar ofta kombineras i ett enda system. Gränssnitt till T-DOC säkerställer: 

  • Transparens och lagerhantering för sterilt gods, orderflöde och lagervärde. Spårbarhet från tillverkning till patient.
  • Korrekta lagernivåer tack vare automatisk återbeställning i T-DOC från interna eller externa leverantörer.
  • Uppdelning av kostnaderna för levererade artiklar till respektive kund.

T-DOC Interfaces Infographic.png

T-DOC vet att sjukhusets datasäkerhet har högsta prioritet

Överföring av känslig patient-, personal- och leverantörsinformation mellan IT-system ställer höga krav på informationssäkerheten. Med de höga krypteringsstandarderna i T-DOC är din data säker. T-DOC gör det möjligt för dig att uppfylla kraven i lokal, nationell eller regional lagstiftning när det gäller hantering och lagring av känslig information. Med T-DOC kan du enkelt ange vilken typ av information som är känslig och definiera användarinställningar för vem som ska kunna få tillgång till informationen, samt när och var de ska kunna få tillgång.

Det är en smidig, automatiserad och lättanvänd lösning som gör det möjligt för dig att kontrollera varje detalj i arbetsflödet för sterilt gods, så att operationsteamen kan fokusera på det som är viktigast – patienterna.

Relaterade artiklar