Välj region
Bekräfta

Fallstudie: På Saint Francis Hospital and Medical Center bidrar T-DOC till instrumentleverans av hög kvalitet

Ämne
Operationssal
Sterilgodshantering
Digitala lösningar
T-DOC-customer-case-story-ensure-correct-delivery-of-surgical-instruments-with-quality-assurance
Ämne
Operationssal
Sterilgodshantering
Digitala lösningar
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

T-DOC har effektiviserat vår instrumenthanteringsprocess och fungerar som vårt skyddsnät. Vi kan i princip spåra allt. T-DOC hjälper oss att förbättra noggrannheten, effektiviteten och kapaciteten att leverera sterila instrument av rätt kvalitet, vid rätt tidpunkt och plats, inför nästa operation.

Säkerställ korrekt leverans av kirurgiska instrument och garanterad kvalitet

T-DOC är stommen i steriliseringstjänsterna vid Saint Francis Hospital and Medical Center. Det ger en så hög grad av säkerhet att det förhindrar misstag, säger chefen för den steriltekniska enheten på sjukhuset. I nästan 20 år har Saint Francis Hospital and Medical Center använt T-DOC för hantering av flödet av sterilt gods hela vägen till operationssalarna, vilket ger kvalitetssäkring och fullständig kontroll.

Get the T-DOC customer case story

Download the T-DOC customer case story

Relaterade artiklar