Select region
Submit

Paranna välinehuollon uusien työntekijöiden perehdyttämistä

Topic
Leikkaussali
Välinehuolto
Digitaalinen terveys
Sterile assistant packing instrument tray with help from instructions in T-DOC
Topic
Leikkaussali
Välinehuolto
Digitaalinen terveys
Tilaa

Pysy ajan tasalla! Tilaa uusimmat artikkelit

Ohjeita välinehuollon tuotantonne laadun parantamiseen

Jos henkilöstöstä on pulaa, välinehuoltoon on usein palkattava enemmän henkilökuntaa kuin muuten haluttaisiin. Tämä voi johtaa siihen, että yhdessä työskentelee monta kokematonta työntekijää, jotka tarvitsevat kokeneen ja koulutetun henkilöstön ohjausta. Opi mukautumaan henkilöstön vaihteleviin osaamistasoihin välinehuoltonne laadun parantamiseksi.  

Minimoi inhimilliset virheet instrumenttien uudelleenkäsittelyssä vaiheittaisten ohjeiden avulla

Asianmukaisten tietojen ja ohjeiden antaminen käyttäjälle (oikeassa järjestyksessä – oikeassa paikassa) varmistaa välinehuollon sujuvan toiminnan ja tasaisen laatutason.

Näytön tarkistuslistat - käyttäjä voi helposti tarkistaa ja merkitä jokaisen instrumentin lasketuksi sekä välinehuollossa että leikkaussalissa ja varmistaa, että jokainen tarjotin on asianmukaisesti täytetty.

Sisäänrakennetut laadunvarmistukset - estävät henkilökuntaa ohittamasta tärkeitä vaiheita välinehuollon hallinnoinnin työnkulussa tai suorittamasta virheellisiä toimenpiteitä. Uudet käyttäjät voivat turvallisesti käydä läpi kaikki instrumenttien käsittelyohjeet ja minimoida samalla inhimilliset virheet.

Välinehuollon hallintaratkaisumme T-DOC on suunniteltu tukemaan sekä uusia että kokeneita käyttäjiä ja mukautumaan samalla eroihin eri käyttäjien osaamisessa.

"Entisenä välinehuollon johtajana tiedän, miten tärkeää on antaa kattavaa käyttäjäopastusta instrumenttien uudelleenkäsittelyn aikana. Se lyhentää koulutusaikaa merkittävästi ja varmistaa samalla tasaisen korkean laadun, tehokkuuden ja määräystenmukaisuuden. T-DOC auttaa käyttäjiä saavuttamaan tämän."

T-DOC tietää, mitä vasta palkattu välinehuoltaja tarvitsee

T-DOC tietää, mitä vasta palkattu välinehuoltaja tarvitsee

Visuaalinen opastus edistää sairaalahenkilökunnan oppimista

Välinehuollossa käyttäjien on pakattava tarjottimia, jotka sisältävät monenlaisia eri erikoisalojen instrumentteja yksinkertaisista monimutkaisiin. Kuvien ja videoiden avulla henkilökunta voi tutustua instrumentteihin ja tarjottimien sisältöön. Niissä voidaan myös näyttää, miten instrumentti puretaan, öljyä lisätään tai tarjotin pakataan. T-DOCin visuaalinen tuki auttaa tasoittamaan oppimiskäyrää, sillä visuaaliset apuvälineet auttavat uutta henkilökuntaa toistamaan ja muistamaan oikean tavan käsitellä instrumentteja.  

Tietojen mukauttaminen käyttäjien eri osaamistasoihin

Henkilöstön kokemus ja osaaminen voivat vaihdella suuresti, samoin kuin yksilöiden ohjauksen ja tiedon tarve. Siksi on tarpeen tunnistaa erityyppiset käyttäjät – ja kuinka paljon tukea he tarvitsevat - sen varmistamiseksi, että vain valittu henkilöstö saa tarvittavat tukitiedot silloin, kun he tarvitsevat niitä.

T-DOCin räätälöity tietovirta ja tukitoiminnot parantavat uusien työntekijöiden laatutuloksia ja säästävät kokeneen henkilöstön aikaa.

T-DOC tietää, etteivät kaikki ole asiantuntijoita ensimmäisestä päivästä lähtien

T-DOC tietää, etteivät kaikki ole asiantuntijoita ensimmäisestä päivästä lähtien

Vältä välinehuollon työnkulun keskeytykset ja varmista vaatimustenmukaisuus

Ilmoitukset huomion kiinnittämiseksi

Terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät usein kiireisessä ympäristössä, joka vaatii nopeita – ja oikeita – päätöksiä. T-DOC lähettää ilmoituksia (sähköposti- tai tekstiviestinä), kun jokin vaatii huomiota tai korjaustoimenpiteitä, esim. kun:

  • varauksesi tila on muuttunut
  • tilaus on peruttu
  • tietojen tuonti on epäonnistunut puuttuvien tietojen vuoksi

Selkeät ohjeet helpottavat tehtävää

Joissakin tilanteissa käyttäjä voi tarvita tarkempia tietoja tehtävän suorittamiseksi instrumentin uudelleenkäsittelyn aikana.
T-DOC tarjoaa käyttäjille helpon pääsyn olennaisiin ulkoisiin asiakirjoihin tietyn vaiheen tai sovelluksen aikana, esim. 

  • valmistajan omiin käyttöohjeisiin käyttäjille
  • linkkeihin verkkosivuille

Varmista ohjeiden noudattaminen

Instrumenttien käsittelyn aikana henkilökunnan on noudatettava jatkuvasti paikallisia, alueellisia ja kansallisia ohjeita ja määräyksiä.
T-DOC sisältää useita konfiguroitavia asetuksia, joiden avulla on helppo noudattaa infektionhallintastandardeja, kuten instrumenttien uudelleenkäsittelyä koskevia vaatimuksia. Henkilötietojen hallintaa ja suojaamista on myös helppo hallita, mikä varmistaa myös tietosuoja-asetuksen noudattamisen.

Välinehuollon henkilökunnan auttaminen parhaan laadun varmistamisessa

Esimiehet tarvitsevat erilaisia raportteja saadakseen yleiskuvan eri henkilöstömittareista, jotka kertovat, mitä toimia käyttäjät ovat suorittaneet, sekä mitatakseen henkilöstön tuottavuutta. T-DOCin avulla on helppo seurata henkilökunnan edistymistä ja tunnistaa ne alueet, joilla he saattavat tarvita lisäapua.

Siksi T-DOC tarjoaa laajan valikoiman työkaluja, jotka tukevat henkilöstöänne ja varmistavat välinehuoltonne parhaan laadun sekä tehokkuuden.

Related Articles