Select region
Submit

Leikkaussali-instrumenttien seurannan tarkkuus parantaa potilasturvallisuutta

Topic
Leikkaussali
Välinehuolto
Digitaalinen terveys
Sterile assistent scanning surgical instrument with T-DOC sterile supply management solution
Topic
Leikkaussali
Välinehuolto
Digitaalinen terveys
Tilaa

Pysy ajan tasalla! Tilaa uusimmat artikkelit

T-DOC tarjoaa kirurgisten instrumenttien täydellisen jäljitettävyyden

Steriilien tarvikkeiden hallinnassa virheille ei ole tilaa. Steriilien pakkausten työnkulun jokaista yksityiskohtaa on hallittava, jotta leikkaussalitiimit voivat keskittyä siihen, mikä on tärkeintä, eli potilaisiin.

Aina kun instrumentti tai kori pakataan steriilille osastolle uutta leikkausta varten, välinehuollon hallintaratkaisumme T-DOC antaa sille uuden, yksilöllisen tuotantotunnisteen, jota kutsutaan yksikkönumeroksi. Yksikkönumeroiden avulla T-DOC voi varmistaa täydellisen jäljitettävyyden koko tuotantojakson ajan.

T-DOC on älykäs ratkaisu, joka optimoi steriilin uudelleenkäsittelyn seuraamalla tarvikkeita niiden kulkiessa dekontaminaation, pakkaamisen, steriloinnin, varastoinnin, lähettämisen ja potilaskäytön läpi. 

Kirurgisten instrumenttien seuranta korkeimmalla laatutasolla

Tuotantosyklin jokainen vaihe - käsittelystä leikkaukseen ja potilaskäyttöön - linkitetään ja tallennetaan yksilölliseen yksikkönumeroon. Koska tietylle instrumentille määritettyjen yksikkönumeroiden täydellinen luettelo kertyy instrumentin koko elinkaaren ajalta, voit tarkastella sen koko käsittelyhistoriaa ja sarjanumeroiden lisäksi varmistaa täydellisen jäljitettävyyden. Tietueiden tarkkuus parantaa potilasturvallisuutta ja mahdollistaa potilaiden nopean paikantamisen mahdollisen yhteydenottotarpeen ilmentyessä.

Jos seuranta tapahtuu vain sarjanumeron perusteella, kullekin prosessille ei ole yksilöllistä tunnistetta, eikä sitä voida hyödyntää potilasseurantaan. Mitä useammin pakkausta käytetään, sitä enemmän potilaita, leikkauksia ja prosesseja liitetään sarjoitettuihin instrumenttiin, ja sitä monimutkaisempaa ja aikaa vievämpää jäljitettävyystietueiden tarkistus on. Koska seuranta pelkällä sarjanumerolla ei ole yhtä tarkkaa, laitteen historian epävarmuus kasvaa laitteen käyttöiän myötä. 

Yksikkönumerot parantavat laatua entisestään estämällä saman korin ilmestymisen samanaikaisesti eri paikkoihin. Ongelma voi ilmetä, jos seurantaa tehdään vain sarjanumeron perusteella.

Steriilien tarvikkeiden hallinta parantaa potilasturvallisuutta

Onko teillä ilmennyt haittatapahtuma, joka vaaransi potilasturvallisuuden? Yksikkönumeroiden avulla voidaan nopeasti tunnistaa potilaat, joita asia koskee. Yksikkönumerot tuovat steriiliin tuotantoon ylimääräisen laatutason, sillä yksikön viivakoodi on luettava ja tarkastettava välinehuollon jokaisella alueella ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

Tapahtuiko sterilointiprosessissa virhe? Tällöin T-DOC ei salli yksikön lähettämistä asiakkaalle. Jos vaiheita yritetään ohittaa, henkilökunta saa siitä ilmoituksen. Yksiköiden numeroilla on tärkeä rooli inhimillisten virheiden minimoinnissa ja potilasturvallisuuden parantamisessa. 

T-DOC on korvaamaton turvaverkko, koska se eliminoi riskit ja antaa välinehuollon henkilökunnalle varmuuden siitä, ettei mikään tärkeä vaihe puhdistusprosessissa jää väliin

Hallitse steriiliä uudelleenkäsittelyä instrumenttien täydellisen jäljitettävyyden avulla

T-DOC mahdollistaa steriilin uudelleenkäsittelyn tarkan hallinnan ja takaa täydellisen jäljitettävyyden ainutlaatuisten yksikkönumeroiden avulla, jotka kertovat instrumentin tai sarjan koko käsittelyhistorian.

Se on joustava, automatisoitu ja helppokäyttöinen ratkaisu, jonka avulla voit hallita välinehuollon työnkulun jokaista yksityiskohtaa, jotta leikkaussalitiimit voivat keskittyä siihen, mikä on tärkeintä, eli potilaisiin.

Related Articles