Select region
Submit

Nøyaktig sporing av kirurgiske instrumenter for økt pasientsikkerhet

Topic
Operasjonsstue
Steril reprosessering
Digital helse
Sterile assistent scanning surgical instrument with T-DOC sterile supply management solution
Topic
Operasjonsstue
Steril reprosessering
Digital helse
Abonner

Hold deg informert! Abonner på de nyeste artiklene

T-DOC vet hva som er nøkkelen til total sporbarhet for kirurgiske instrumenter

Når det gjelder administrasjon av sterilforsyninger, er det ikke rom for feil. Man må ha kontroll over alle detaljer i arbeidsflyten for sterilt utstyr, slik at operasjonsteamene kan fokusere på det viktigste – pasientene.

Hver gang et instrument eller et brett pakkes i sterilavdelingen for en ny operasjon, blir det tilordnet en ny, unik produksjonsidentifikator, kalt et enhetsnummer, av vår administrasjonsløsning for sterilforsyning, T-DOC. Enhetsnumrene gjør det mulig for T-DOC å sikre fullstendig sporbarhet gjennom hele produksjonssyklusen.

T-DOC er en smart løsning som optimaliserer den sterile reprosessering ved å spore forsyninger mens de går gjennom dekontaminering, pakking, sterilisering, lagring, utlevering og bruk på en pasient. 

Sporing av kirurgiske instrumenter med høyeste kvalitetsnivå

Hver fase i produksjonssyklusen – fra prosessering til kirurgi og bruk på en pasient – tilknyttes og registreres på et unikt enhetsnummer. Fordi den komplette listen over enhetsnumre som er tilordnet et spesifikt instrument, akkumuleres gjennom hele instrumentets levetid, kan du se hele prosesshistorikken og sikre fullstendig sporbarhet med mer enn bare serienumre. Nøyaktig registrering forbedrer pasientsikkerheten og gjør det mulig å finne pasienter raskt i tilfelle tilbakekalling.

Hvis man sporer med bare serienummer, finnes det ingen unik identifikator for hver prosess og pasientbruk. Jo oftere et brett brukes, desto flere pasienter, operasjoner og prosesser kobles til det serienummererte instrumentet, noe som fører til mer kompleks og tidkrevende revisjon av sporingsloggene. Siden sporing med bare serienummer er mindre nøyaktig, vil instrumentets historikk vokse gjennom instrumentets livssyklus. 

Enhetsnumre forbedrer kvaliteten ytterligere ved å hindre at samme brett vises på ulike steder samtidig – et problem man kan støte på hvis man sporer bare etter serienummer.

Administrasjon av sterilforsyninger gir bedre pasientsikkerhet

Har det forekommet en uønsket hendelse der pasientenes sikkerhet ble satt i fare? Med enhetsnumre kan berørte pasienter raskt identifiseres. Enhetsnumrene legger til et ekstra lag med kvalitet i den sterile produksjonen, ettersom enhetens strekkode må skannes og verifiseres i hvert område i sterilsentralen før utstyret flyttes til neste område.

Har det oppstått en feil i steriliseringsprosessen? Da tillater ikke T-DOC at enheten blir utlevert til en kunde. Hvis det gjøres forsøk på å hoppe over trinn, blir personalet varslet. Enhetsnumrene spiller en viktig rolle når det gjelder å minimere menneskelige feil og øke pasientsikkerheten. 

T-DOC er uvurderlig som et sikkerhetsnett fordi det eliminerer risiko og gjør at personalet ved sterilsentralen kan være trygge på at de ikke utelater viktige trinn i dekontamineringsprosessen

Kontroller den sterile reprosesseringen med full sporing av instrumentene

T-DOC gir presis kontroll over den sterile reprosesseringen og garanterer total sporbarhet gjennom unike enhetsnumre som registrerer hele behandlingshistorikken til et instrument eller sett.

Det er en fleksibel, automatisert og brukervennlig løsning som gjør at du kan kontrollere alle detaljer i sterilforsyningen, slik at operasjonsteamene kan fokusere på det viktigste – pasientene.

Related Articles