Select region
Submit

Operasjoner kan ikke vente –
T-DOC sikrer korrekt levering av prosedyrevogner

Topic
Operasjonsstue
Steril reprosessering
Digital helse
OR nurse registers surgical case cart in T-DOC sterile goods management solution
Topic
Operasjonsstue
Steril reprosessering
Digital helse
Abonner

Hold deg informert! Abonner på de nyeste artiklene

Frigjør tid for operasjonspersonalet ved å skanne bare én prosedyrevogn

Hvis manglende eller feil instrumenter fører til utsatte operasjoner og redusert pasientsikkerhet, får det alvorlige konsekvenser for hele sykehuset. Med T-DOC kan den sentrale sterilavdelingen sikre at kirurgiske prosedyrevogner leveres til riktig tid med riktige instrumenter, implantater og engangsartikler.

T-DOC bruker kirurgiske prosedyrevogner for å optimalisere instrumentbestillingen, støtte fleksible arbeidsflyter og sikre at instrumenter leveres til riktig tid til operasjonene. Ved å flytte lagerføring og plukkordrer fra operasjonsstuen til sterilsentralen, bidrar prosedyrevogner til å frigjøre plass og tid i den kirurgiske avdelingen. Bruk av prosedyrevogner effektiviserer instrumentflyten og gjør det mulig for institusjoner å øke antall operasjoner som utføres hvert år. 

Med T-DOC blir alle pakkede brett, enkeltinstrumenter og engangsartikler midlertidig tilknyttet en prosedyrevogn, slik at operasjonssykepleieren bare trenger å skanne én strekkode per prosedyrevogn i stedet for hver enkelt artikkel. Dette gir fullstendig sporbarhet til pasienten, og gjør at operasjonssykepleieren kan fokusere på andre, verdiøkende oppgaver. 

T-DOC vet hvilke instrumenter som
er nødvendige i hver kirurgiske prosedyrevogn
 

- ved hjelp av funksjonen Dynamiske preferanselister

vet T-DOC hvilke alternative instrumenter som er akseptable for operasjonspersonalet

- ved hjelp av funksjonen Artikkelsubstitusjon

Riktig levering av prosedyrevogner til operasjonsstuen

Instrumenter for en venstrehendt kirurg med lateksallergi som skal foreta et kardiotorakalt inngrep på en 9-åring? Ikke noe problem.

Kunnskapsoverføringen fra operasjonsstaben til preferanselistene i T-DOC gjør det enkelt for sterilsentralen å velge og levere de riktige instrumentene for den spesifikke kirurgen, operasjonsstuen, prosedyren og pasienten.

Med T-DOCs dynamiske preferanselister forbereder personalet ved sterilavdelingen prosedyrevogner med plukklister som endres dynamisk basert på informasjonen T-DOC mottar fra operasjonsstuens planleggingssystem. Hvis operasjonen flyttes til et annet rom, eller hvis en annen kirurg blir tilordnet, oppdateres plukklisten dynamisk og sikrer riktige leveringer til riktig tid.

Bruk av dynamiske preferanselister optimaliserer bruken av prosedyrevogner og sikrer at operasjonsstuen alltid har de riktige instrumentene til riktig tid og på riktig sted.

T-DOCs støtte for dynamiske preferanselister på prosedyrevogner er en unik styrke. T-DOC hjelper oss mye med levering av prosedyrevogner

Levering av instrumenter fra sterilsentralen til riktig tid

Er det tomt for kirurgens foretrukne venstrehendte instrument på lageret når prosedyrevognen pakkes? Heller ikke noe problem.

Funksjonen Instrumentsubstitusjon gjør det mulig å definere identiske og alternative artikler i T-DOC, for å sikre levering til riktig tid slik at tidsplanen for operasjonen kan overholdes. Med T-DOC kan operasjonspersonalet definere hvilke alternativer som er akseptable og dra nytte av høyere instrumenttilgjengelighet, mens personalet ved sterilavdelingen drar nytte av en enklere arbeidsflyt med større frihet og fleksibilitet når ordren fullføres. 

DMS-0002910-T-DOC-Instrument-Substitution-Infographic-excl-header-LOW.png

Identiske artikler: Artikkelen er den samme som originalen fra kirurgens perspektiv, men kan ha en annen produsent, reparasjonsleverandør eller prissetting.

Alternative artikler: Artikkelen skiller seg noe fra originalen, for eksempel kan et stort basisbrett være et alternativ til et lite basisbrett.

Digital løsning for optimalisering av arbeidsflyten ved forsyning av sterilt utstyr

Operasjonsstuer og sterilavdelinger over hele verden blir stadig mer komplekse, med nye operasjoner og instrumenter som skaper enda større behov for tillit og koordinering på tvers av avdelinger. Heldigvis vet T-DOC hvilke artikler som er nødvendige for hver type operasjon, pasient, operasjonsstue og kirurg – og får dem frem i tide.

Det er en fleksibel, automatisert og brukervennlig løsning som gjør at du kan kontrollere alle detaljer i den sterile forsyningsarbeidsflyten, slik at operasjonsteamene kan fokusere på det som er viktigst-pasientene.

Related Articles