Select region
Submit

Bedre onboarding av nye medarbeidere ved sterilsentralen

Topic
Operasjonsstue
Steril reprosessering
Digital helse
Sterile assistant packing instrument tray with help from instructions in T-DOC
Topic
Operasjonsstue
Steril reprosessering
Digital helse
Abonner

Hold deg informert! Abonner på de nyeste artiklene

Veiledning til forbedring av kvaliteten på sterilproduksjonen

Når det er mangel på personale, må sterilavdelingen ofte ansette flere personer enn de ellers ville ha ønsket. Dette kan resultere i en blanding av mange uerfarne medarbeidere som trenger veiledning sammen med erfarne, høyt spesialiserte medarbeidere. Finn ut hvordan avdelingen kan tilpasses til ulike kompetansenivåer for å forbedre kvaliteten på sterilproduksjonen.  

Trinnvise instruksjoner minimerer menneskelige feil ved reprosessering av instrumenter

Ved å gi brukeren relevant informasjon og instruksjoner (i riktig rekkefølge og på riktig sted) sørger du for at sterilproduksjonen fungerer problemfritt med et konsekvent kvalitetsnivå.

Sjekklister på skjermen – brukeren kan enkelt verifisere og merke hvert instrument som talt, både i sterilsentralen og på operasjonssalen, og sikre at hvert brett er tilstrekkelig fylt.

Innebygde kvalitetskontroller – hindrer at personalet hopper over viktige trinn i arbeidsflyten for sterilforsyning eller utfører feil handlinger. Nye brukere kan trygt gå gjennom alle instruksjoner for instrumenthåndtering, samtidig som menneskelige feil minimeres.

Vår løsning for administrasjon av sterilforsyning, T-DOC, er utviklet for å støtte både nye og erfarne brukere samtidig som den tar hensyn til ulike brukerkompetanser.

Som tidligere leder av en sterilsentral vet jeg hvor viktig det er med fullstendig brukerveiledning under reprosessering av instrumenter. Det reduserer opplæringstiden betydelig, samtidig som det sikrer konsekvent høy kvalitet, effektivitet og samsvar med forskrifter. T-DOC hjelper brukerne å oppnå dette.

T-DOC vet hva en nyansatt steriltekniker trenger

T-DOC vet hva en nyansatt steriltekniker trenger

Visuell veiledning forbedrer opplæringen for sykehuspersonalet

Ved sterilsentralen må brukerne pakke brett som inneholder et bredt utvalg av instrumenter, fra enkle til komplekse, fra ulike spesialiteter. Bilder og videoer kan gjøre personalet bedre kjent med instrumenter og brettsammensetning. De kan også vise hvordan man demonterer et instrument, påfører olje eller pakker et brett. T-DOCs visuelle støtte bidrar til å flate ut læringskurven, ettersom visuelle hjelpemidler hjelper nytt personale å gjenta og huske riktig måte å behandle instrumenter på.  

Tilpass informasjonen til ulike brukerkompetansenivåer

Personalets erfaring og kompetanse kan være svært variert, og det samme gjelder den enkeltes behov for veiledning og informasjon. Derfor er det nødvendig å identifisere ulike typer brukere – og hvor mye støtte de trenger – for å sikre at bare utvalgt personale får relevant støtteinformasjon når de trenger den.

T-DOCs skreddersydde informasjonsflyt og støttefunksjoner forbedrer kvalitetsresultatene for nye ansatte, og sparer samtidig tid for erfarne ansatte.

T-DOC vet at alle ikke er eksperter fra dag én

T-DOC vet at alle ikke er eksperter fra dag én

Unngå avbrudd i den sterile arbeidsflyten, samtidig som du sikrer etterlevelse

Varsler for å påkalle oppmerksomhet

Helsepersonell jobber ofte i et hektisk miljø som krever raske – og korrekte – beslutninger. T-DOC sender varsler (e-post eller SMS) når noe krever oppmerksomhet eller korrigerende tiltak, f.eks. når:

  • en bestilling har endret status
  • en ordre er kansellert
  • en dataimportjobb mislyktes på grunn av manglende data

Tydelige instruksjoner for å gjøre oppgaven enklere

I noen situasjoner kan en bruker trenge mer detaljert informasjon for å utføre en oppgave i forbindelse med reprosessering av et instrument.
T-DOC støtter brukere med enkel tilgang til relevante eksterne dokumenter under et spesifikt trinn eller program, f.eks. 

  • produsentens egen bruksanvisning
  • lenker til nettsider

Sikre overholdelse av retningslinjer

Under instrumenthåndtering må personalet kontinuerlig følge og sikre samsvar med lokale, regionale og nasjonale retningslinjer og forskrifter.
T-DOC inneholder en rekke konfigurerbare innstillinger som gjør det enkelt å etterleve standarder for infeksjonskontroll, f.eks. krav til reprosessering av instrumenter. Håndtering og beskyttelse av personopplysninger er også lett å kontrollere, og sikrer dermed også samsvar med GDPR-forskriftene.

Hjelper personalet på sterilsentralen å sikre høyeste kvalitet

Ledere trenger ulike rapporter for å få oversikt over hvilke aktiviteter brukerne har utført og måle medarbeidernes produktivitet. T-DOC gjør det enkelt å følge med på de ansattes fremdrift og identifisere områder der de ansatte kan trenge en ekstra hånd.

Derfor tilbyr T-DOC et bredt spekter av verktøy som hjelper personalet å sikre høyest mulig kvalitet og kapasitet i sterilproduksjonen.

Related Articles