Select region
Submit

Integrer sykehusets IT-løsninger for en effektiv sterilarbeidsflyt

Topic
Operasjonsstue
Steril reprosessering
Digital helse
CSSD technicians  looking at the T-DOC Production Overview and planning the sterile production
Topic
Operasjonsstue
Steril reprosessering
Digital helse
Abonner

Hold deg informert! Abonner på de nyeste artiklene

T-DOC vet hvordan man reduserer belastningen på sykehuspersonalet

Koordinering på tvers av sykehusets IT-infrastruktur er avgjørende for å sikre høy kvalitet og effektivitet i den sterile arbeidsflyten. Med vår smarte løsning for administrasjon av sterile forsyninger, T-DOC, får du tilgang til datastrømmer fra flere IT-plattformer på samme sted. Dette sikrer smidigere prosesser, høyere kvalitet og sømløs kommunikasjon.

T-DOC kan brukes med en rekke IT-systemer for sykehus, for eksempel systemer for operasjonsplanlegging, pasientplanlegging, økonomi, lagerstyring og innkjøp. Den umiddelbare og automatiske datautvekslingen forbedrer koordineringen mellom sykehuspersonale på tvers av avdelinger. Risikoen for menneskelige feil reduseres ved å eliminere behovet for å angi data i flere systemer.

Integrasjonen gjøre prosessene mer konsistente, og forbedrer dermed kvaliteten i sterilavdelingen betydelig. Ett inngangspunkt gir mindre belastning på personalet og gjør det enklere å lære opp nye kolleger, siden det ikke er behov for å navigere i flere systemer. Grensesnittet gir også raskere beslutninger og sparer tid ved å redusere dobbeltinntasting av data og bryderiet med å korrigere feil.

Våre grensesnitt mot T-DOC forbedrer kommunikasjonen på tvers av avdelingene, hindrer dobbeltarbeid og sikrer høy datanøyaktighet

Kan kobles til et bredt utvalg av IT-systemer for sykehus

T-DOC-tilkoblinger er raske å sette opp, og leveres med veldefinerte standardmoduler som er kostnadseffektive og enkle å endre. T-DOC kan kobles til en lang rekke tredjepartssystemer, og det er en enkel prosess å legge til nye.

Grensesnitt for planleggingssystemer for operasjonsstuer
Dette grensesnittet sikrer at T-DOC vet om alle planlagte operasjoner, nødvendige instrumenter og eventuelle endringer i siste liten, slik at steril produksjon kan prioriteres.  

Grensesnitt for lager-, innkjøps- og økonomisystemer
Disse tre systemene er ofte kombinert i ett system. Tilkobling til T-DOC sikrer: 

  • Åpenhet og lagerstyring av sterilt gods, ordreflyt og lagerverdier. Sporbarhet fra produksjon til pasient.
  • Nøyaktige lagernivåer takket være T-DOCs automatiske etterbestilling fra interne eller eksterne leverandører.
  • Omfordeling av kostnadene for leverte varer til de respektive kundene.

T-DOC Interfaces Infographic.png

T-DOC vet at datasikkerhet ved sykehus har høyeste prioritet

Overføring av sensitive pasient-, personal- og leverandørdata mellom IT-systemer stiller store krav til oppsettet av informasjonssikkerhet. Med de høye krypteringsstandardene i T-DOC er dataene dine trygge. T-DOC gjør det mulig å overholde lokale, nasjonale eller regionale forskrifter når det gjelder håndtering, lagring og administrasjon av sensitive data. Med T-DOC kan du enkelt definere en datatype som sensitiv, og definere brukerinnstillinger for hvem som kan vise hvilke data, når og hvor.

Det er en fleksibel, automatisert og brukervennlig løsning som gjør at du kan kontrollere alle detaljer i sterilforsyningen, slik at operasjonsteamene kan fokusere på det viktigste – pasientene.

Related Articles