Select region
Submit

Nøjagtighed i sporing af kirurgiske instrumenter øger patientsikkerheden

Topic
OP-stue
Steril genbehandling
Digital sundhed
Sterile assistent scanning surgical instrument with T-DOC sterile supply management solution
Topic
OP-stue
Steril genbehandling
Digital sundhed
Tilmeld dig

Hold dig informeret! Abonner på de seneste artikler

T-DOC kender nøglen til fuld sporbarhed af kirurgiske instrumenter

Når det kommer til styring af sterilleverancer, er der ikke plads til fejl. Du har brug for at kontrollere alle detaljer i arbejdsgangen for sterilleverancer, så operationsteamet kan fokusere på det vigtigste – patienterne.

Hver gang et instrument eller en bakke pakkes i sterilafdelingen til en ny operation, tildeler vores sterilforsyningsløsning T-DOC instrumentet eller bakken en ny, unik produktionsidentifikator kaldet et enhedsnummer. Enhedsnumrene gør det muligt for T-DOC at sikre fuld sporbarhed gennem hele produktionscyklussen.

T-DOC er en intelligent løsning, der optimerer steril genbehandling ved at spore forbrugsartikler, mens de transporteres gennem dekontaminering, pakning, sterilisering, opbevaring, forsendelse og brug på en patient. 

Sporing af kirurgiske instrumenter med det højeste kvalitetsniveau

Hver fase i produktionscyklussen – fra behandling til operation og brug på en patient – sammenkædes og registreres på et unikt enhedsnummer. Da den komplette liste over enhedsnumre, der er tildelt et specifikt instrument, akkumuleres gennem hele instrumentets livscyklus, giver den dig mulighed for at se hele dets behandlingshistorik – ud over serienumre for at sikre fuld sporbarhed. Nøjagtigheden af dine registreringer styrker patientsikkerheden og muliggør hurtig lokalisering af patienter i tilfælde af en tilbagekaldelse.

Hvis der kun spores efter serienummeret, er der ingen unik identifikator for hver proces og brug på en patient. Jo oftere en bakke bruges, jo flere patienter, operationer og processer er der forbundet til det serialiserede instrument, og jo mere kompleks og tidskrævende bliver revisionen af sporingsfortegnelserne. Da sporing udelukkende efter serienummer er mindre nøjagtigt, øges usikkerheden i instrumenthistorikken i takt med instrumentets livscyklus. 

Enhedsnumre forbedrer kvaliteten yderligere ved at forhindre, at den samme bakke vises på forskellige placeringer på samme tid – et problem, du kan støde på, hvis du kun sporer efter serienummer.

Styring af sterilforsyningen øger patientsikkerheden

Er der indtruffet en uønsket hændelse, som bringer patientsikkerheden i fare? Med enhedsnumre kan berørte patienter hurtigt identificeres. Enhedsnumre tilføjer et ekstra kvalitetslag til sterilproduktionen, da enhedens stregkode skal skannes og bekræftes i alle områder på sterilcentralen, før der fortsættes til næste.

Opstod der en fejl i autoklaveprocessen? Så vil T-DOC ikke tillade, at enheden udleveres til en kunde. Hvis der sker forsøg på at springe nogle trin over, vil personalet få besked herom. Enhedsnumre spiller en vigtig rolle i at minimere menneskelige fejl og forbedre patientsikkerheden. 

T-DOC er uvurderligt som sikkerhedsnet, fordi det eliminerer risici og giver sterilcentralens personale en garanti om, at de ikke overser vigtige trin i dekontamineringsprocessen

Kontrollér din sterile genbehandling med fuld instrumentsporbarhed

T-DOC giver dig nøjagtig kontrol over din sterile genbehandling og garanterer fuld sporbarhed gennem unikke enhedsnumre, der registrerer hele behandlingshistorikken for et instrument eller et sæt.

Det er en fleksibel, automatiseret og brugervenlig løsning, der giver mulighed for at kontrollere alle detaljer i arbejdsgangen for sterilleverancer, så operationsteamet kan fokusere på det vigtigste – patienterne.

Related Articles