Välj region
Bekräfta

Men den här typen av inflytande medför också ett stort ansvar.

Människor litar på att deras läkare gör det som är rätt för dem. På precis samma sätt behöver de kunna lita på oss – och vi måste leva upp till detta förtroende.

Ansvarsfullt ledarskap

Alla vi på Getinge föregår med gott exempel vad gäller ledarskap inom medicinteknikbranschen – varje dag. Vi har avgett ett löfte om att alltid agera ärligt, rättvist och med största integritet. Att stödja och lära av varandra, dela med oss av information och samtidigt visa öppenhet och respekt för att värna om sekretess, integritet och information. Att upprätthålla högsta tänkbara standarder och att alltid ställa frågor och säga till om något verkar fel. Att ta hand om varandra. Att ta hand om vår värld. Och att gemensamt värna om våra intressenter, sträva efter en ny standard för vår bransch som säkerställer att medicinteknik fungerar som en orubblig och hållbar grund för framtidens hälso- och sjukvård.

Satisfied staff

   

Employee during work

   

Women in work smiling

   

Men during work discussing

   

Vår uppförandekod

Sex principer som vägleder oss i vårt arbete