Välj region
Bekräfta

Tillsammans bygger vi upp och skyddar Getinge, och i förlängningen även våra intressenter. Vi ansvarar för att se till att företagets bokföring och övriga handlingar är korrekta, att den information vi inhämtar medan vi utför vårt arbete utnyttjas på rätt sätt och att vi behandlar information med största omsorg.

Vad innebär det för oss?

Människorna på Getinge kommer på enastående idéer – emellanåt livräddande sådana – och står bakom konstruktioner, innovationer, expertkunskaper … du förstår vart vi är på väg. Poängen är att vi måste skydda alla dessa idéer, och samtidigt respektera andras immateriella rättigheter. Allting vi åstadkommer är resultatet av det arbete som utförs av Getinges lysande begåvningar.

Vi samarbetar med leverantörer som uppfyller våra strikta uppförandekrav och erbjuder bästa möjliga värde för våra investeringar. Vi behandlar också våra leverantörer med samma respekt som vi erbjuder varandra.

Vi befattar oss inte med skvaller och vi följer alltid strikta kommunikationsrutiner som ser till att vi i rätt tid lämnar ut korrekt och tydlig information så snart det är möjligt.

Vissa uppgifter är det bäst att överlåta till experter, och därför låter vi utvalda talespersoner hantera företagets pressmeddelanden och annan kommunikation.

Vi har alla ett ansvar.

Våra policyer gör det lättare för oss att förstå vad som är rätt. Vi kan inte ha dem med oss hela dagen, men vi kan stanna upp och tänka till innan vi agerar:

  • Är detta känslig företagsinformation?
  • Är denna leverantör 100 % Getinge?
  • Vilken är den korrekta processen för detta?
  • För jag vidare skvaller som kan vara skadligt för andra?

Getinge är ett ansvarsfullt företag.

Våra policyer innehåller tydliga budskap som alla ska känna till, oavsett om de har läst igenom policyerna i sin helhet eller inte.

Getinge förbinder sig att agera ansvarsfullt på alla platser där vi är verksamma, och vi förlitar oss på att alla våra leverantörer gör detsamma. Vi har rutiner och arbetsgrupper för att få bästa möjliga värde från våra leverantörer på ett sätt som banar väg för den typ av rättvis, öppen och ansvarsfull konkurrens vi eftersträvar.

Vi strävar efter att skydda Getinges viktigaste innovationer, uppfinningar, tekniker, designer, kunskaper, varumärken och originalverk. Vi är även fast beslutna att följa tillämpliga juridiska krav över hela världen för att säkerställa att våra produkter, tjänster och företag är säkra, effektiva och efterlever gällande regelverk. Getinge strävar efter att respektera tredje parts immateriella rättigheter.

Vårt mål är att bidra till ett korrekt, långsiktigt och effektivt informationsutbyte och att skapa förtroende hos våra kollegor och alla Getinges externa intressenter.

Läs mer om Getinges principer