Välj region
Bekräfta

Vi har bara den här planeten, och därför ligger det i allas intresse att skydda den. Den pågående förlusten av världens flora och fauna är förmodligen mänsklighetens största utmaning just nu. Företag som inte lyckas bedriva sin verksamhet i samspel med miljön har ingen plats i framtidens samhälle.

 

Vad innebär det för oss?

Getinge tar ansvar för sin roll i det globala samhället, världsmiljön och de lokala samhällen där vi är verksamma. Men det handlar inte bara om att ta ansvar. Det handlar om att agera.

Vi är mycket noga med att säkerställa att de material vi använder för vår ekodesign och våra produkter är inköpta på ett etiskt sätt och är miljövänliga. Vi minimerar miljöpåverkan från våra tillverkningsprocesser och strävar alltid efter att hitta nya metoder för att minska vår energianvändning och våra koldioxidutsläpp. Om avfall ändå uppstår ser vi till att hantera det på ett ansvarsfullt sätt. Även då ägnar vi tid åt att undersöka om vi möjligen kan undvika att ge upphov till just denna typ av avfall i framtiden.

Vi har alla ett ansvar.

Våra policyer gör det lättare för oss att förstå vad som är rätt. Vi kan inte ha dem med oss hela dagen, men vi kan stanna upp och tänka till innan vi agerar:

  • Finns det ett bättre sätt att göra detta?
  • Gör vi något bara för att det är snabbt och billigt i stället för rätt?
  • Behöver jag verkligen skriva ut detta?
  • Hur kan vi förmå våra partners att göra mer?

Getinge är ett ansvarsfullt företag.

Våra policyer innehåller tydliga budskap som alla ska känna till, oavsett om de har läst igenom policyerna i sin helhet eller inte.

Getinge tar ansvar för sin roll i samhället ur ett globalt perspektiv, för miljön, lokala samhällen och tillvaron för de människor vi arbetar med. Vår hållbarhetsagenda är en central del i vår strategi för att möta kundernas utmaningar och lokala marknadsbehov.

Korruption och mutor av alla de slag står i strid med demokratiska principer, samhällsstyrning och lagstiftning i de länder där vi är verksamma. Utöver att skada människorna i dessa länder skadar korruption även vårt märke och rykte, och överträdelser har också signifikanta och allvarliga juridiska och ekonomiska konsekvenser för Getinge. Att göra affärer med oetiska metoder kan även ha allvarliga personliga konsekvenser.

Att skydda alla mänskliga rättigheter är högprioriterat hos Getinge. Vi strävar efter att utnyttja vår ställning för att främja och understödja människorättsinitiativ.

Läs mer om Getinges principer