Välj region
Bekräfta

Det må vara en självklarhet. Men eftersom det är så viktigt upprepar vi det igen: respekt, stöd och förståelse är själva grundvalen för samarbete och att arbeta tillsammans, ett av våra grundläggande värden.

Vad innebär det för oss?

En så enkel sak som att ta hand om varandra kan göra en enorm skillnad. Alla har rätt att känna sig trygga och säkra på arbetet. Alla. Vi behandlar alla människor med värdighet och respekt. Vi respekterar deras privatliv. Kollegor, leverantörer, partners, kunder. Alla. Har vi sagt det tillräckligt många gånger? Alla.

Vi har alla ett ansvar.

Våra policyer gör det lättare för oss att förstå vad som är rätt. Vi kan inte ha dem med oss hela dagen, men vi kan stanna upp och tänka till innan vi agerar:

  • Är detta rättvist för alla?
  • Är du okej?
  • Har jag ett respektfullt beteende även när jag inte håller med?
  • Skulle min arbetsplats kunna bli säkrare och mer hälsosam? Vad kan jag göra och vem kan hjälpa mig?
  • Är jag fördomsfull och har jag förutfattade åsikter som jag måste jobba med?

Getinge är ett ansvarsfullt företag.

Våra policyer innehåller tydliga budskap som alla ska känna till, oavsett om de har läst igenom policyerna i sin helhet eller inte.

Getinge ska erbjuda en säker och god arbetsmiljö, oavsett var arbetsplatsen befinner sig. Alla har rätt att behandlas med respekt, värdighet och vanlig hövlighet. Som en del av vårt åtagande att erbjuda en arbetsplats präglad av mångfald och integration har vi nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och mobbning.

På Getinge är vi fast beslutna att identifiera, reducera och förhindra brott mot mänskliga rättigheter i företaget, verksamheten, leveranskedjan och de samhällen där vi är aktiva.

Datasekretess och dataskydd är grundläggande mänskliga rättigheter, och vi vidtar alla nödvändiga avtalsenliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa dessa rättigheter.

Läs mer om Getinges principer