Välj region
Bekräfta

Vi måste uppträda med respekt och skydda känslig eller privat information om våra kollegor och kunder, vår verksamhet och vår bransch. Det handlar om att skydda vårt företag, vår integritet, våra kunder och våra patienter.

Vad innebär det för oss?

Vi ser till att konfidentiell information förblir konfidentiell. Vi pratar aldrig om företaget eller dess affärer med konkurrenter. Faktiskt inte med någon alls, inte ens goda vänner. Det finns bättre saker att prata om med sina vänner, och vi håller oss till dem.

Vi tar också integritet, dataskydd och patientsekretess på största allvar. Getinge tillämpar dataskyddsförordningens bestämmelser världen över för att säkerställa att vår information är helt skyddad.

Data handlar om mer än siffror, data berör människor.

Vi har alla ett ansvar.

Våra policyer gör det lättare för oss att förstå vad som är rätt. Vi kan inte ha dem med oss hela dagen, men vi kan stanna upp och tänka till innan vi agerar:

  • Bör jag säga detta offentligt?
  • Hur kan jag dela detta dokument på ett säkert sätt?
  • Bör jag ha denna information i min mobiltelefon eller laptop?
  • Behöver vi samla in och lagra denna information?
  • Bör jag använda min laptop till detta?

Getinge är ett ansvarsfullt företag.

Getinges policyer innehåller tydliga budskap som alla ska känna till, oavsett om de har läst igenom policyerna i sin helhet eller inte.

Getinges kommunikation ska vara öppen och transparent, ta hänsyn till kraven på värdepappersmarknaden, vara tillförlitlig, etisk och överensstämma med företagets image. Medarbetarna måste vara medvetna om hur deras kommunikation kan påverka företaget som helhet. Ingen av oss har rätt att uttala sig å Getinges vägnar avseende ekonomiska och aktiepriskänsliga frågor såvida vi inte har fått i uppdrag att göra detta.

Om vi har tillgång till information som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en inverkan på Getinges aktier och/eller aktiemarknaden i allmänhet, delar vi inte denna information med någon tredje part, inklusive släkt och vänner. Vi behandlar alltid företagsrelaterad information, och i synnerhet insiderinformation, med omsorg.

Getinge har åtagit sig att skydda data. Våra medarbetare, kunder, patienter, affärspartners och tredje parter litar på att vi skyddar de personuppgifter de delar med oss och vi måste behålla deras förtroende. Det är därför viktigt att vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter och patientinformation och att vi efterlever tillämpliga dataskyddslagar vad gäller lagring, insamling och användning av personuppgifter.

Getinge är förpliktigat att skydda både människor och information samtidigt som man minskar den övergripande IT-risken genom strukturerad ledning och konsekventa processer. Vi beskriver tydligt vilket beteende vi förväntar oss från alla användare, systemadministratörer, ledning och IT-säkerhetspersonal.

Läs mer om Getinges principer