Wybierz region
Wyślij

Musimy działać z szacunkiem i chronić wrażliwe lub prywatne informacje o naszych współpracownikach, klientach, naszej firmie i branży. Chodzi o ochronę naszej firmy, naszej prywatności, naszych klientów i naszych pacjentów.

Co to oznacza dla nas?

Utrzymujemy poufne informacje, poufne! Nigdy nie rozmawiamy na temat informacji handlowych lub firmowych z konkurencją lub kimkolwiek innym, nawet jeśli są to przyjaciele. Są lepsze rzeczy, o których można rozmawiać z przyjaciółmi i tych się trzymamy.

Bardzo poważnie podchodzimy również do kwestii prywatności, ochrony danych i poufności pacjentów. W całej firmie Getinge stosujemy standardy GDPR, aby mieć pewność, że w pełni chronimy przechowywane przez nas informacje.

Dane to nie tylko liczby, to coś osobistego.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.

Nasze polityki pomagają nam, ponieważ jasno określają, czym jest właściwe postępowanie. Nie wszyscy mamy je w pamięci przez cały dzień, ale możemy zatrzymać się i pomyśleć, zanim zaczniemy działać:

  • Czy powinienem mówić o tym publicznie?
  • Jak mogę bezpiecznie udostępnić ten dokument?
  • Czy powinienem mieć te informacje w swoim telefonie lub laptopie?
  • Czy musimy zbierać i przechowywać te informacje?
  • Czy powinienem używać do tego celu mojego laptopa?

Firma Getinge jest odpowiedzialna.

Zasady firmy Getinge mają jasne przesłania, które każdy powinien znać, niezależnie od tego, czy przeczytał je w całości, czy nie.

Komunikacja firmy Getinge powinna być otwarta i przejrzysta, uwzględniać wymogi giełdowe, być wiarygodna, etyczna i spójna z wizerunkiem firmy. Współpracownicy muszą brać pod uwagę, jak ich komunikacja może wpłynąć na całą firmę. Nikt z nas nie jest upoważniony do wypowiadania się w imieniu firmy Getinge w kwestiach finansowych i wrażliwych pod względem ceny akcji, chyba że zostanie do tego wyznaczony.

Jeśli mamy dostęp do informacji, których upublicznienie mogłoby mieć wpływ na akcje firmy Getinge i/lub ogólnie na giełdę, nie udostępniamy tych informacji żadnym osobom trzecim, w tym krewnym lub znajomym. Informacje związane z firmą, a w szczególności informacje wewnętrzne, zawsze traktujemy z należytą ostrożnością.

Firma Getinge jest zaangażowana w ochronę danych. Nasi współpracownicy, klienci, pacjenci, partnerzy biznesowi i strony trzecie ufają nam, że będziemy chronić ich dane osobowe, gdy będą nam je udostępniać, a my musimy to zaufanie podtrzymywać. Dlatego ważne jest, abyśmy podejmowali odpowiednie działania w celu ochrony danych osobowych i danych pacjentów oraz przestrzegali obowiązujących przepisów dotyczących prywatności danych w zakresie przechowywania, gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych.

Firma Getinge dokłada wszelkich starań, aby chronić ludzi i informacje, a jednocześnie ograniczać ogólne ryzyko informatyczne poprzez uporządkowane zarządzanie i spójne procesy. Jasno opisujemy zachowania, których oczekujemy od wszystkich użytkowników, administratorów systemów, kierownictwa i personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo IT.

Dowiedz się więcej o innych zasadach firmy Getinge: