Wybierz region
Wyślij

Wszyscy staramy się robić to, co należy, we właściwy sposób. Ale najtrudniejszą częścią tego jest mówienie, kiedy coś nie jest w porządku. Czasami jest to mówienie w swoim imieniu, ale częściej jest to stawanie w obronie innych i tego, co jest słuszne. Firma Getinge zawsze słucha, gdy zgłaszane są wątpliwości.

Co to oznacza dla nas?

Chcemy mieć otwarte i przejrzyste środowisko pracy, w którym każdy z nas czuje się komfortowo, mogąc prosić o radę i zgłaszać wątpliwości. Dlatego jeśli uważasz, że jakaś osoba, proces lub zachowanie nie spełnia oczekiwań, powiedz o tym i podziel się swoimi obawami. Jeśli obawiasz się, że mogłeś popełnić błąd lub być częścią czegoś, co nie wydaje się właściwe, porozmawiaj z kimś, aby uzyskać wsparcie. Obawy te zostaną potraktowane z należną im powagą i odpowiednio zbadane.

Możesz złożyć raport "Speak Up" telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej. Raport zostanie nam udostępniony przez niezależną stronę trzecią, a Twoja poufność zostanie zachowana; jeśli zdecydujesz się na to, możesz pozostać anonimowy, o ile zezwala na to prawo. Zachęcamy jednak do podania swojej tożsamości, aby stworzyć jak najlepsze warunki do przeprowadzenia skutecznego dochodzenia.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.

Nasze polityki pomagają nam, ponieważ jasno określają, czym jest właściwe postępowanie. Nie wszyscy pamiętamy o nich przez cały dzień, ale możemy zatrzymać się i pomyśleć, zanim zaczniemy działać:

  • Czy jest to "właściwe", nawet jeśli zawsze tak robiliśmy?
  • Czy ludzie czują się bezpiecznie mówiąc o tym?
  • Z kim mogę porozmawiać?
  • Czy będę miał kłopoty, jeśli popełnię błąd?

Firma Getinge jest odpowiedzialna.

Nasze zasady zawierają jasne przesłania, które każdy powinien znać, niezależnie od tego, czy przeczytał je w całości, czy nie.

Firma Getinge wspiera zdrową "kulturę mówienia", która umożliwia zadawanie pytań i zgłaszanie problemów bez obawy przed odwetem. Zachęcamy pracowników, dostawców i innych partnerów biznesowych do zgłaszania przypadków nieprzestrzegania przepisów i podejrzeń o niewłaściwe postępowanie.

Wszyscy interesariusze mają możliwość zgłaszania pytań i wątpliwości dotyczących potencjalnego i rzeczywistego negatywnego wpływu na prawa człowieka za pośrednictwem infolinii Getinge Speak-Up Line.

Ustanowiliśmy mechanizmy składania skarg. Zobowiązujemy się do zbadania wszelkich obaw, a w przypadku wykrycia poważnych negatywnych skutków dla praw człowieka niezwłocznie podejmiemy odpowiednie działania.

Dowiedz się więcej o innych zasadach firmy Getinge: