Wybierz region
Wyślij

To się rozumie samo przez się. Ale jest to ważne, więc to powiemy: szacunek, wsparcie i zrozumienie to podstawy naszej wartości współpracy i wspólnego działania.

Co to oznacz dla nas ?

To taka prosta rzecz, ale dbanie o siebie nawzajem robi tak wielką różnicę. Każdy ma prawo czuć się bezpiecznie i pewnie w pracy. Każdy. Każdą osobę traktujemy z godnością i szacunkiem. Szanujemy ich prywatność. Współpracowników, dostawców, partnerów, klientów. Każdego. Czy powiedzieliśmy to wystarczająco wyraźnie? Każdego.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.

Nasze polityki pomagają nam, ponieważ jasno określają, czym jest właściwe postępowanie. Nie wszyscy pamiętamy o nich przez cały dzień, ale możemy zatrzymać się i pomyśleć, zanim zaczniemy działać:

  • Czy to jest sprawiedliwe dla wszystkich?
  • Czy jesteś w porządku?
  • Czy jestem pełen szacunku, nawet jeśli się nie zgadzam?
  • Czy moje miejsce pracy mogłoby być bezpieczniejsze lub zdrowsze? Co mogę zrobić i kto może mi pomóc?
  • Czy mam uprzedzenia i założenia, nad którymi powinienem popracować?

Firma Getinge jest odpowiedzialna.

Nasze zasady zawierają jasne przesłania, które każdy powinien znać, niezależnie od tego, czy przeczytał je w całości, czy nie.

Firma Getinge oferuje i utrzymuje bezpieczne i solidne środowisko pracy niezależnie od lokalizacji geograficznej. Każdy z nas ma prawo być traktowany z szacunkiem, godnością i zwykłą uprzejmością. W ramach naszego zaangażowania w tworzenie zróżnicowanego i integracyjnego miejsca pracy mamy zerową tolerancję wobec dyskryminacji, nękania i zastraszania.

Firma Getinge jest zaangażowana w identyfikację, łagodzenie i zapobieganie naruszeniom praw człowieka w naszej działalności, operacjach, łańcuchu dostaw i społecznościach, w których działamy.

Prywatność danych i ochrona danych są podstawowymi prawami człowieka i będziemy stosować odpowiednie środki umowne, techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia tych praw.

Dowiedz się więcej o innych zasadach firmy Getinge: