Wybierz region
Wyślij

Ponieważ mamy tylko jedną planetę, zadaniem każdego z nas jest jej ochrona. Trwająca utrata naszego naturalnego świata jest prawdopodobnie największym problemem, przed którym stoi dziś ludzkość. Firmy, które nie znajdą sposobów na funkcjonowanie w harmonii z naszym środowiskiem, nie będą miały miejsca w naszym przyszłym społeczeństwie.

 

Co to oznacza dla nas?

Firma Getinge bierze odpowiedzialność za swoją rolę w społeczeństwie globalnym, środowisku naturalnym i społecznościach lokalnych, z którymi współdziałamy. Ale to nie tylko odpowiedzialność - to także działanie.

Pilnujemy, aby materiały, których używamy do naszych ekoprojektów i produktów, były pozyskiwane w sposób etyczny i przyjazny dla środowiska. Ograniczamy do minimum skutki naszych procesów produkcyjnych, zawsze szukając sposobów na zmniejszenie zużycia energii i zminimalizowanie emisji CO2. Kiedy produkujemy odpady, upewniamy się, że pozbywamy się ich w sposób odpowiedzialny. A następnie poświęcamy czas na sprawdzenie, czy istnieją sposoby, aby uniknąć wytwarzania tych odpadów w przyszłości.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.

Nasze polityki pomagają nam, ponieważ jasno określają, czym jest właściwe postępowanie. Nie wszyscy możemy chodzić z nimi przez cały dzień, ale możemy zatrzymać się i pomyśleć, zanim zaczniemy działać:

  • Czy jest lepszy sposób na zrobienie tego?
  • Czy robimy coś tylko dlatego, że jest to szybkie i tanie, a nie właściwe?
  • Czy naprawdę muszę to drukować?
  • Jak możemy przekonać naszych partnerów, aby robili więcej?

Firma Getinge jest odpowiedzialna.

Nasze zasady zawierają jasne przesłania, które każdy powinien znać, niezależnie od tego, czy przeczytał je w całości, czy nie.

Firma Getinge bierze odpowiedzialność za swoją rolę w globalnym społeczeństwie, środowisku, społecznościach lokalnych i wszystkich ludziach, z którymi współpracuje. Nasz program zrównoważonego rozwoju jest istotną częścią naszej strategii, która ma na celu sprostanie wyzwaniom klientów i potrzebom lokalnego rynku.

Korupcja i łapówkarstwo we wszystkich formach są sprzeczne z wartościami demokracji, zarządzania i prawa w krajach, w których prowadzimy działalność. Korupcja nie tylko szkodzi mieszkańcom tych krajów, ale także szkodzi naszej marce i reputacji, a naruszenia mają poważne konsekwencje prawne i finansowe dla firmy Getinge. Angażowanie się w korupcyjne praktyki biznesowe może mieć również poważne konsekwencje osobiste.

W firmie Getinge ochrona wszystkich praw człowieka jest najwyższym priorytetem. Staramy się wykorzystywać naszą pozycję w celu promowania i wspierania inicjatyw związanych z prawami człowieka.

Dowiedz się więcej o innych zasadach firmy Getinge: