Wybierz region
Wyślij

Razem tworzymy i chronimy firmę Getinge, a co za tym idzie - naszych partnerów. Mamy obowiązek dopilnować, aby księgi i rejestry naszej firmy były dokładne, aby informacje, które zdobywamy podczas wykonywania pracy, były odpowiednio wykorzystywane, a także abyśmy traktowali informacje z wielką starannością.

Co to oznacza dla nas?

Specjaliści z firmy Getinge mają wyjątkowe pomysły - pomysły ratujące życie - oraz projekty, innowacje, wiedzę fachową... rozumiemy to. Dlatego chronimy te pomysły i szanujemy własność intelektualną innych. Wszystko, co dostarczamy, jest prawdziwym dziełem genialnych umysłów w firmie Getinge.

Współpracujemy z dostawcami, którzy spełniają nasze wysokie standardy postępowania i zapewniają najlepszą wartość naszych inwestycji. Traktujemy naszych dostawców z takim samym szacunkiem, z jakim traktujemy siebie nawzajem.

Staramy się unikać tajemniczych szeptów i przestrzegamy rygorystycznych procedur komunikacyjnych, aby mieć pewność, że dostarczamy aktualne, dokładne i jasne informacje, gdy tylko są one gotowe do przekazania.

Niektóre zadania najlepiej pozostawić specjalistom, dlatego ogłoszenia i komunikaty firmowe pozostawiamy wyznaczonym rzecznikom.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.

Nasze polityki pomagają nam, ponieważ jasno określają, czym jest właściwe postępowanie. Nie wszyscy mamy je w pamięci przez cały dzień, ale możemy zatrzymać się i pomyśleć, zanim zaczniemy działać:

  • Czy są to wrażliwe informacje biznesowe firmy Getinge?
  • Czy ten sprzedawca to w 100% firma Getinge?
  • Jaka jest prawidłowa procedura w tym zakresie?
  • Czy przekazuję plotki, które mogą być dla kogoś krzywdzące?

Firma Getinge jest odpowiedzialna

Nasze zasady zawierają jasne przesłania, które każdy powinien znać, niezależnie od tego, czy przeczytał je w całości, czy nie.

Firma Getinge jest zaangażowana w odpowiedzialny biznes, niezależnie od tego, gdzie działamy, i oczekujemy takiego samego poziomu zaangażowania od naszych dostawców. Posiadamy procesy i zespoły zajmujące się pozyskiwaniem najlepszej wartości od dostawców w sposób ułatwiający uczciwą, otwartą i odpowiedzialną konkurencję, do której jesteśmy zobowiązani.

W firmie Getinge jesteśmy zobowiązani do ochrony kluczowych innowacji, wynalazków, technologii, projektów, know-how, marek i oryginalnych dzieł autorskich. Zobowiązujemy się również do przestrzegania obowiązujących na całym świecie wymogów prawnych, aby nasze produkty, usługi i działalność były bezpieczne, skuteczne i zgodne z przepisami. Firma Getinge stara się szanować prawa własności intelektualnej stron trzecich.

Celem naszej komunikacji jest przyczynianie się do prawidłowej i długotrwałej skutecznej wymiany informacji oraz budowanie zaufania w stosunku do naszych współpracowników i wszystkich zewnętrznych partnerów firmy Getinge.

Dowiedz się więcej o innych zasadach firmy Getinge: