Välj region
Bekräfta

Getinges ståndpunkt vad gäller konfliktmineraler

De flesta av våra produkter innehåller metaller som kommer från olika platser i världen. Vissa produkter innehåller tantal, tenn, volfram och guld som framför allt finns i de elektroniska enheter som är nödvändiga för våra produkter. Dessa metaller kallas ofta för 3TG och har blivit kända som ”konfliktmineraler” eftersom de kan ha sitt ursprung i Demokratiska republiken Kongo där inbördeskrig råder sedan lång tid tillbaka. Beväpnade rebellgrupper kontrollerar ett antal gruvor och fraktrutter och använder intäkterna för att finansiera sin våldsamma verksamhet.

Getinges ståndpunkt är att utvinningen av naturresurser aldrig får stödja dessa beväpnade grupper, varken direkt eller indirekt. Den ska däremot bidra till ekonomisk tillväxt och utveckling.

Getinge är fast beslutet att ha en konfliktfri leveranskedja, och då potentiella konfliktmineraler används i våra produkter kommer vi att genomföra en due diligence-process för att med rimlig säkerhet fastställa att mineralerna i de fall de härstammar från konfliktområdet ändå har ett konfliktfritt ursprung.

Full insyn i konfliktmineralernas ursprung är den viktigaste faktorn för att en positiv utveckling ska vara möjlig. Getinge kommer att vara öppna vad gäller dessa frågor eftersom vi kräver att våra leverantörer hjälper oss att inhämta tillräcklig information om mineralernas ursprung.

Det är av stor betydelse att avgöra om mineralerna utvunnits konfliktfritt inom Demokratiska republiken Kongo och andra konfliktområden eftersom syftet med granskningen är att den legitima handeln i regionen inte ska drabbas av negativa följder. Gemensamma insatser krävs för att etablera mekanismer för ansvarsfull anskaffning av konfliktmineraler från de berörda områdena.