Välj region
Bekräfta

Vikten av avancerad hemodynamisk övervakning – eftersom de inre värdena räknas

Ämne
Operationssal
Intensivvård
Advanced Hemodynamic Monitoring
Ämne
Operationssal
Intensivvård
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

Få detaljerad information om viktiga kardiovaskulära parametrar för att övervaka dina patienter på ett adekvat sätt.  

Hos patienter med hemodynamisk instabilitet på grund av organsvikt eller under och efter större operationer kan förändringar ske snabbt. Kontinuerlig minimalinvasiv övervakning av kardiovaskulära parametrar kan stödja kliniskt beslutsfattande och förbättra patientresultaten på intensivvårdsavdelningen och i operationssalen. 

Vad är avancerad hemodynamisk övervakning?

Avancerad hemodynamisk övervakning ger information om hjärt-kärlsystemets tillstånd: blodtryck, blodflöde, volymstatus, vaskulär tonus och hjärtfunktion samt lungstatus, t.ex. lungödem. Genom att kontinuerligt övervaka och analysera de pulserande tryckvågorna som genereras av hjärtat, kärlsystemets strukturella och mekaniska egenskaper och blodets fysiska egenskaper får läkarna viktig information som stödjer beslutsfattandet vid hemodynamisk instabilitet. 

Circulatory system

Få en komplett bild

Vill du veta mer om parametrar som blodflöde, blodtryck, preload, afterload, kontraktilitet och lungödem? Den här animerade modellen guidar dig genom det kardiovaskulära systemet och förklarar de viktigaste frågorna du kan behöva för att hålla en patients hemodynamiska situation stabil.

VasMenu.gif

 1. Få en omfattande översikt över de viktigaste parametrarna
 2. Få en bättre förståelse för varje parameter med sammanfattade nyckelpunkter
 3. Se exakt var parametrarna kommer ifrån och vad de representerar

Grundläggande kontra avancerad patientövervakning

Basic monitoring

Basic monitoring focuses on a general physical examination and noninvasive hemodynamic vital signs like[1]:

Advanced hemodynamic monitoring

Advanced hemodynamic monitoring allows for minimally-invasive monitoring of the following parameters:

Advanced monitoring vs. basic monitoring

När du ska välja avancerade tekniker

Alla patienter bör få personanpassad övervakning utifrån sina individuella behov. På grund av möjligheten till snabba statusförändringar kan hemodynamiskt instabila patienter dra nytta av en mer avancerad övervakningsteknik.[2]

How to choose monitoring for ICU and OR patients

[3] Blodtrycksövervakning på IVA och i operationssalen beroende på patientens eller ingreppets risk och svårighetsgraden av kronisk eller akut sjukdom.

Avancerad hemodynamisk övervakning gör det möjligt för läkare att specificera sjukdomen eller tillståndet, förklara symtomen och bedöma den bakomliggande orsaken.[1] Därför kan patienter som lider av organsvikt, eller löper risk att drabbas av detta och patienter efter eller under större operationer, ha nytta av avancerad övervakningsteknik. Dessa situationer förekommer ofta hos patienter med:

 • Septisk chock
 • Akut andningssviktsyndrom (ARDS)
 • Kardiogen chock
 • Allvarliga brännskador
 • Flera traumatiska chocker
 • Pankreatit
 • Kirurgiska högriskingrepp
 • Målinriktad vätsketerapi 

Relaterade artiklar

 1. 1. Huygh J, Peeters Y, Bernards J and Malbrain MLNG. Hemodynamic monitoring in the critically ill: an overview of current cardiac output monitoring methods. F1000Research 2016;5:2855

  https://doi.org/10.12688/f1000research.8991.1
 2. 2. Meidert AS, Saugel B. Techniques for Non-Invasive Monitoring of Arterial Blood Pressure. Front. Med. 2018;4:231.
  doi: 10.3389/fmed.2017.00231

 3. 3. Michard F, Futier E, Saugel B. Shedding light on perioperative hemodynamic monitoring.
  J Clin Monit Comput 34, 2020;621–624

  https://doi.org/10.1007/s10877-019-00386-w