Välj region
Bekräfta

Avancerade övervakningsparametrar

Ämne
Operationssal
Intensivvård
Training session with nurse looking at hemodynamic monitoring equipment
Ämne
Operationssal
Intensivvård
Prenumerera

Håll dig informerad! Prenumerera på de senaste artiklarna

Pålitlig information du kan lita på

Hemodynamisk information är värdefull för läkare.

Patienter som opereras gagnas alltid av noggrann övervakning. Optimal perioperativ vätskeadministrering är avgörande för en framgångsrik återhämtning. Den behandling du väljer för en kritiskt sjuk patient på IVA kan vara livsavgörande.

I nedanstående tabell visas information om alla signifikanta invasiva och icke-invasiva avancerade hemodynamiska övervakningsparametrar, deras normala värden och hur de används på korrekt sätt.

 

rtemagicc_proaqt_60.jpg

rtemagicc_picco_60.jpg

  ProAQT PiCCO
Invasivitet Minimalinvasiv
Artärslang
Mindre invasivt
Artärkateter

Pulskonturanalys (kontinuerlig)

Kronotropi

HR

HR

Blodtryck

APsys, APdia,

MAP

APsys, APdia,

MAP

Flöde CITrend/Cal**, SVI CIPC*, SVI
Kontraktilitet dPmxCPI dPmxCPI
Afterload SVRI SVRI
Volymrespons SVV/PPV SVV/PPV

Termodilution (diskontinuerlig)

Flöde   CITD***
Preload   GEDI
Kontraktilitet   CFIGEF
Lungödem   ELWIPVPI

Getinge tillverkar medicinteknisk utrustning och utövar ingen direkt patientbehandling. Getinge rekommenderar inte att dessa värden tillämpas för en specifik patient.

* Hjärtindex härlett från pulskontur
** Kalibrerad från internt eller externt referensvärde
*** Hjärtindex från termodilution

Relaterade artiklar