Välj region
Bekräfta
Cardiac index tree

Hjärtindex (CI), slagvolymindex (SVI)

Ett fallande hjärtindex är en tydlig varningssignal och lämpliga åtgärder måste vidtas för att hantera situationen. Att enbart känna till hjärtindex räcker inte för att kunna fatta beslut om behandling eftersom hjärtindexet påverkas av flera faktorer.

  1. 1. Gassanov N. et al. The PiCCO catheter. Dtsch med Wochenschr 2010; 135(46): 2311-2314