Välj region
Bekräfta

Vänster ventrikulär kontraktilitet (dPmx)

Utifrån artärtryckskurvan kan tryckförändringarna under den systoliska fasen analyseras och ett värde för tryckökningen över tid (analyserat avseende hastighet) beräknas. Ju brantare kurvan lutar uppåt, desto större är kontraktiliteten för vänster kammare.

Eftersom stigningen också beror på aortans individuella compliance bör parametern i första hand ses och utvärderas som en del av den övergripande trenden.[1]

Left Ventricular Contractility
  1. 1. Marino, Paul L. The ICU Book. 5. Auflage, dt. Ausgabe: page 859