Välj region
Bekräfta

Kardiellt funktionsindex (CFI)

Kardiellt funktionsindex kan användas för att uppskatta hjärtats kontraktilitet. Det representerar förhållandet mellan flöde (hjärtminutvolym) och preload-volym (GEDV). Kardiellt funktionsindex är därför en preload-relaterad hjärtfunktionsparameter.[1]

 CFI formula
CFI
  1. 1. Gassanov N. et al. The PiCCO catheter. Dtsch med Wochenschr 2010; 135(46): 2311-2314