Välj region
Bekräfta

Hjärtkraftindex (global hjärtprestation)

CPI är kraften för den vänstra kammarens hjärtminutvolym i watt. Det är produkten av tryck (MAP) gånger flöde (CO). Kliniska studier har visat att denna är den mest signifikanta oberoende indikatorn för sjukhusdödlighet avseende patienter som utvecklat kardiogen chock.[1],[2]

CPI formula
CPI
  1. 1. Mendoza DD, Cooper HA and Panza JA, Cardiac power output predicts mortality across a broad spectrum of patients with acut cardiac disease. Am Heart J 2007; 153(3): 366-70.

  2. 2. Fincke R et al., Cardiac power is the strongest haemodynamic correlate of mortality in cardiogenic shock: a report from the SHOCK trial registry. J Am Coll Cardiol 2004; 44(2): 340-8.