Bölge seçiniz
Gönder

Gelişmiş Monitörizasyon Parametreleri

Konular
Ameliyathane
Yoğun Bakım
Training session with nurse looking at hemodynamic monitoring equipment
Konular
Ameliyathane
Yoğun Bakım

Güvenilir bilgiler

Hemodinamik bilgiler doktorlara değerli bilgiler sunar.

Ameliyathanede ameliyat geçiren hastalara karşı vijilans gösterilmesi her zaman onlara fayda sağlar. Optimum perioperatif sıvı uygulaması başarılı bir iyileşmenin anahtarıdır. Yoğun bakım ünitesinde, kritik rahatsızlığı bulunan hastanızın yaşaması bir sonraki tedavi aşaması için verilecek doğru karara bağlıdır.

Aşağıdaki tabloda tüm önemli invaziv ve noninvaziv gelişmiş hemodinamik monitörizasyon parametreleri, normal değerleri ve doğru kullanımları hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

 

rtemagicc_proaqt_60.jpg

rtemagicc_picco_60.jpg

  ProAQT PiCCO
İnvazivlik Minimal invaziv
Arteriyel hat
Daha az invaziv
Arteryel kateter

Nabız kontür analizi (sürekli)

Kronotropi

HR

HR

Kan Basıncı

APsys, APdia,

MAP

APsys, APdia,

MAP

Akış CITrend/Cal**, SVI CIPC*, SVI
Kontraktilite dPmxCPI dPmxCPI
Post-şarj SVRI SVRI
Hacim Duyarlılığı SVV/PPV SVV/PPV

Termodilüsyon (kesintili)

Akış   CITD***
Ön-yükleme   GEDI
Kontraktilite   CFIGEF
Pulmoner ödem   ELWIPVPI

Getinge bir medikal cihaz üreticisidir ve tıp mesleğini icra etmemektedir. Getinge bu değerlerin spesifik bir hastada kullanılmasını tavsiye etmez.

* Nabız konturundan türetilmiş kalp indeksi
** Dahili veya harici referans değerden kalibre edilmiş
*** Termodilüsyondan türetilen kalp indeksi

İlgili Makaleler