Välj region
Bekräfta
Severe pulmonary edema

ELWI = 21 ml/kg

Omfattande lungödem

Moderate pulmonary edema

ELWI = 14 ml/kg

Måttligt lungödem

No pulmonary edema

ELWI = 8 ml/kg

Inget lungödem

En mer avancerad metodik baserad på extravaskulärt lungvatten ger en mer systematisk ingång till behandlingsalternativen. Extravaskulärt lungvatten indexeras som efterkroppsvikt i kg, och anges som extravaskulärt lungvatten (indexerat) (ELWI). Genom indexering baserad på patientens beräknade kroppsvikt (PBW) kan man undvika att underskatta lungvattnet, i synnerhet hos överviktiga patienter.

ELWI
  1. 1. Gassanov N. et al. The PiCCO catheter. Dtsch med Wochenschr 2010; 135(46): 2311-2314