Välj region
Bekräfta

Slagvolymsvariation (SVV) och pulstrycksvariation (PPV)

Ju större variation, desto mer sannolikt är det att patienten svarar på infusion. För att parametrarna ska kunna användas på rätt sätt måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Fullständigt kontrollerad mekanisk ventilation med en tidalvolym ≥ 8 ml/kg PBW (beräknad kroppsvikt)
  • Sinusrytm
  • Tryckkurvor utan artefakter
VVE and VVP formula
Volume responsiveness graph

Volymrespons

Mekanisk ventilation inducerar cykliska förändringar i blodflödet i vena cava, blodflödet i lungartären och aorta. Direkt vid patientens säng återspeglas förändringar i aortablodflödet av variationer i blodtryckskurvan (och därmed variationer i slagvolym och blodtryck). Omfattningen av dessa variationer beror i hög grad på patientens volymrespons.

Vid kontrollerad ventilation leder ökningen av det intratorakala trycketunder tidig inandning till att lungblodet pressas in i vänster kammare. Denna process ökar i sin tur den vänstra kammarens preload. För en patient som visar volymrespons leder detta till ökad slagvolym eller ett ökat pulstryck.

Slagvolymsvariation (SVV)
Pulstrycksvariation (PPV)

VVE and VPP
  1. 1. Marino, Paul L. The ICU Book. 5. Auflage, dt. Ausgabe: page 858