Välj region
Bekräfta

Afterload

Afterload graphs

Index för systemiskt kärlmotstånd (SVRI)

  • Om afterload (SVRI) ökar måste hjärtat pumpa med mer
  • förmåga att pumpa ut samma mängd blod som tidigare.
  • Ju högre afterload, desto mindre hjärtminutvolym.
  • Ju lägre afterload, desto högre hjärtminutvolym.

Om afterload överstiger myokardiets kapacitet kan hjärtat dekompensera.

Systemic vascular resistance index formula
RVSI
  1. 1. Gassanov N. et al. The PiCCO catheter. Dtsch med Wochenschr 2010; 135(46): 2311-2314