Välj region
Bekräfta

Global ejektionsfraktion (GEF)

Ejektionsfraktion är den andel av volymen i en hjärtkammare (räknat i procent) som pumpas ut genom en enskild kontraktion. Mätningen av den globala ejektionsfraktionen ger en fullständig bild av den totala hjärtkontraktiliteten.[1]

Ejection fraction formula
GEF
  1. 1. Gassanov N. et al. The PiCCO catheter. Dtsch med Wochenschr 2010; 135(46): 2311-2314