Välj region
Bekräfta

Larm

IVA kan vara en mycket stressig och avskräckande miljö för både patienter, familjemedlemmar och läkare.

Med utvecklingen av medicinsk teknik blir ökande kliniska larm från olika medicintekniska produkter runt patientens sängar ett stort problem på intensivvårdsavdelningen (IVA)[1]. Många av dessa larm är varken kliniskt eller tekniskt relevanta (80-99%). Vissa sjukhus har identifierat upp till 350 larm per säng och dag[1][2][3].

Arbetsbelastningen och den psykiska stressen vid hantering av många larm kan leda till okänslighet för larm, så kallad ”larmtrötthet”, som kan ha stor inverkan på patientsäkerheten[1][2][3]. Därför är larmtrötthet ett viktigt problem och den största risken inom medicinteknik 2012, enligt Cvachs beskrivning i hans granskningsartikel från 2012[2]. Med denna information är det inte förvånande att övervakningsorganisationer som ECRI listar ”Larm, varning och överbelastning av meddelanden” bland de 10 största hälsotekniska riskerna för 2020[7].

Förutom larmtrötthet är en annan konsekvens av frekventa larm ökad risk för sömnbrist och delirium hos patienterna på IVA[4]. Världshälsoorganisationen (WHO) föreslår att de genomsnittliga ljudnivåerna på sjukhus inte ska överskrida 35 dB med en maximal ljudnivå på 40 dB över natten[5]. Men tyvärr visar flera studier att bullernivåerna på intensivvårdsavdelningar har ökat under åren från 57 dB till 72 dB dagtid och från 42 dB till 60 dB nattetid[6].

Skapa en läkande miljö för patienter och en effektiv arbetsplats för vårdpersonal

På Getinge tittar vi ständigt på hur vi kan bidra till att förbättra miljön och arbetsflödena inom patientvården. Under de senaste åren har vi samarbetat med andra ledande branschpartners och med standardiseringsorganisationer för att hitta lösningar som förbättrar den utmanande situationen kring larm på IVA.

I det tysta IVA-konceptet fokuserar vi på att distribuera och hantera det akustiska larmet från patientsängen till den relevanta läkaren, samtidigt som den medicinska utrustningen förblir tyst. Detta tysta IVA-koncept beskrivs i videon ”Trauma Recovery in the Quiet ICU” som finns på webbplatsen för Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS).

Att distribuera larm från patientsängen till rätt vårdgivare vid rätt tidpunkt och ändå upprätthålla patientsäkerheten bör hjälpa till att förbättra effektiviteten och skapa mindre stress och mer läkning.

Demonstration av det tysta IVA-konceptet

Konceptet demonstreras i videon om driftskompatibilitet ”Trauma Recovery in the Quiet ICU” som finns på Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) webbplats.

Denna informations- och utbildningsdemo illustrerar vikten av att etablera en standard för säker distribution och hantering av larm mellan lösningar som tillhandahålls av olika leverantörer av medicintekniska produkter.

 

 1. 1. O.M. Cho, H. Kim, Y.W. Lee, and I. Cho, Clinical Alarms in Intensive Care Units: Perceived Obstacles of Alarm Management and Alarm Fatigue in Nurses, Healthc Inform Res 22 (2016), 46-53.

 2. 2. M. Cvach, Monitor Alarm Fatigue: An Integrative Review, Biomedical Instrumentation \& Technology 46 (2012), 268--277.

 3. 3. Wilken M, Hüske-Kraus D, Röhrig R. Alarm Fatigue: Using Alarm Data from a Patient Data Monitoring System on an Intensive Care Unit to Improve the Alarm Management. Stud Health Technol Inform. 2019 Sep 3;267:273-281.

 4. 4. Darbyshire and Young. An investigation of sound levels on intensive care units with reference to the WHO guidelines. Critical Care 2013, 17:R187

 5. 5. Berglund B, Lindvall T, Schwela DH: Guidelines for Community Noise Geneva: World Health Organization; 1999 [http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/a68672.pdf].

 6. 6.

  Rise in hospital noise poses problems for patients and staff
 7. 7.

  2020 Top 10 Health Technology Hazards Executive Brief