Välj region
Bekräfta

Göteborg, 9 september, 2020

Getinge och branschpartners visar upp konceptlösning för framtidens tysta intensivvårdsavdelning

I samarbete med branschledande partners visar Getinge upp en innovativ lösning för hur man skapar en tystare och mer läkande miljö för intensivvårdsavdelningen (IVA). Genom att hörbara larm placeras utanför patientrummen blir intensivvårdsavdelningarna lugnare för patienter och besökande familjemedlemmar och det blir lättare för vårdgivare att hantera larmen.

På den moderna intensivvårdsavdelningen används ett stort antal medicinska apparater som genererar oberoende larm. Utan koordination kan detta leda till oljud av larm som i sin tur leder till onödig stress för patienter och deras familjer.

– Vårt mål är att göra det lättare för sjukhus att göra vårdplatserna på intensivvårdsavdelningen tystare genom att på ett säkert sätt förflytta larmen utanför patientrummen, säger David Pitts, klinisk expert på Integrated Therapy Solutions hos Getinge. Genom att larm distribueras till rätt vårdgivare vid rätt tidpunkt slipper patienter och besökande familjemedlemmar oroa sig över störande larm, vilket också förbättrar arbetsförhållandena i stressiga intensivvårdsmiljöer.

I Quiet ICU-demon som skapats av Getinge och dess partners betonas vikten av att etablera en standard för säker distribution och hantering av larm mellan de olika lösningarna som erbjuds av olika leverantörer av medicinska apparater.

– Istället för att enheterna avger separata larm vid patientens säng så är de en del av ett nätverk som vidareförmedlar och vid behov eskalerar dessa larm till lämplig vårdgivare.

Dessa banbrytande lösningar förväntas komma ut på marknaden inom de närmaste åren. Konceptet demonstreras i videon om interoperabilitet ”Trauma Recovery in the Quiet ICU” som finns på Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) webbplats.

Läs mer om Getinges produkter och lösningar på: https://www.getinge.com/int/quiet-icu/.

Files