Wybierz region
Wyślij

Dlaczego wierzymy w indywidualne podejście do monitoringu

Ponieważ pacjenci się od siebie różnią, potrzeby w zakresie monitorowania są inne w zależności od pacjenta. Dlatego też należy stosować zindywidualizowane podejście do śródoperacyjnego zarządzania płynami w celu kontrolowania, śledzenia i obserwacji hemodynamiki u szerokiego grona pacjentów chirurgicznych.[1]

W starzejącej się populacji ze zwiększoną chorobowością współistniejącą monitorowanie hemodynamiczne stało się obecnie jeszcze bardziej krytyczne dla optymalizacji okołooperacyjnej gospodarki płynami.[1] Wykazano, że ścisłe monitorowanie hemodynamiki podczas indukcji znieczulenia, zabiegu chirurgicznego oraz po operacji zapobiega występowaniu skutków niepożądanych.[2]

Badania potwierdzają: lepsze wyniki dzięki śródoperacyjnej gospodarce płynami

Liczne badania potwierdzają, że śródoperacyjne, indywidualne leczenie płynami ukierunkowanymi na cel poprawia wyniki po operacji i ma korzystny wpływ na koszty ponoszone przez szpital.[2],[4],[5] Dodatkowo, protokoły Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) zalecają indywidualną śródoperacyjną optymalizację płynów poprzez monitorowanie hemodynamiczne.[6]

heart icon

Brak okołooperacyjnego zarządzania płynami wśród pacjentów wysokiego i średniego ryzyka nie tylko wykazuje możliwość wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych, ale może również zwiększyć ryzyko wystąpienia powikłań neurologicznych, uszkodzenia nerek, a nawet śmierci. [1],[2],[3]

or hospital icon

Jednak nawet podstawowe interwencje u zdrowych pacjentów niosą ze sobą ryzyko powikłań takich jak niedociśnienie. Ciśnienie krwi, jeden z najważniejszych objawów, również powinno być stale monitorowane jako wskaźnik stanu pacjenta.[7],[8]

Poznaj nasze produkty

Znajdź odpowiednie produkty i rozwiązania dla siebie

 1. 1. Yamada T, Vacas S, Gricourt Y, Cannesson M
  Improving Perioperative Outcomes Through Minimally Invasive and Non-invasive Hemodynamic Monitoring Techniques. 2018:Front. Med. 5:144.doi: 10.3389/fmed.2018.00144

 2. 2. Salzwedel C, et al.
  Perioperative goal-directed hemodynamic therapy based on radial arterial pulse pressure variation and continuous cardiac index trending reduces postoperative complications after major abdominal surgery: a multi-center, prospective, randomized study. Crit Care 2013;17(5):R191.

 3. 3. Giglio M, Marucci M, Testini M, Brienza N.
  Goal-directed haemodynamic therapy and gastrointestinal complications in major surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials British Journal of Anaesthesia 103(5):637–46 (2009) doi:10.1093/bja/aep279

 4. 4. Cecconi M, Fasano N, Langiano N, Divella M, Costa M, Rhodes A, Rocca G.
  Goal-directed haemodynamic therapy during elective total hip arthroplasty under regional anaesthesia. Critical Care 2011, 15:R132.

 5. 5. Michard F, et al.
  Potential return on investment for implementation of perioperative goal-directed fluid therapy in major surgery: a nationwide database study. Perioper Med 2015;4(11).

 6. 6. Mythen MG, Swart M, Acheson N, et al.
  Perioperative fluid management: consensus statement from the Enhanced Recovery partnership. Perioper Med. 2012, 1:2. doi: 10.1186/2047-0525-1-2

 7. 7. Benes J, Haidingerova L, Pouska J et al.
  Fluid management guided by a continuous non-invasive arterial pressure device is associated with decreased postoperative morbidity after total knee and hip replacement. BMC nesthesiol. 2015;15(1).

 8. 8. Stenglova A, Benes J,
  Continuous Non-Invasive Arterial Pressure Assessment during Surgery to Improve Outcome. Front Med (Lausanne). 2017 Nov 17;4:202

 9. 9. Salmasi V, Maheshwari K, Yang D, et al.
  Relationship between Intraoperative Hypotension, Defined by Either Reduction from Baseline or Absolute Thresholds, and Acute Kidney and Myocardial Injury after Noncardiac Surgery: A Retrospective Cohort Analysis. Anesthesiology 2017;126(1):47-65. https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001432

 10. 10. Bijker J, Persoon S, Linda M. et al.
  Intraoperative Hypotension and Perioperative Ischemic Stroke after General Surgery: A Nested Case-control Study. Anesthesiology 2012;116(3):658-664. https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3182472320

 11. 11. Bellamy MC.
  Wet, dry or something else? Br J Anaesth. 2006;97(6):755-757. doi:10.1093/bja/ael290

 12. 12. Benes J, Giglio M, Brienza N, Michard F.
  The effects of goal-directed fluid therapy based on dynamic parameters on post-surgical outcome: a meta-analysis of randomized Controlled trials. Critical Care. 2014;18(5).