Bölge seçiniz
Gönder

Akut solunum sıkıntısı sendromunun (ARDS) tanınması ve tedavisinin optimize edilmesi

Konular
Yoğun Bakım
ARDS
Konular
Yoğun Bakım
Abone ol

ARDS, yeterince tanınmayan, yetersiz tedavi edilen ve yüksek ölüm oranıyla ilişkili bir sendromdur. ARDS, faydalanılabilecek bir erken tedavi penceresi olan ilerleyici bir süreçtir.[1]

ARDS – klinik zorluk

Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) düşük kan oksijenine neden olan ciddi bir akciğer durumudur. Global ARDS yükünün yılda 3 milyondan fazla hasta olduğu tahmin edilmektedir.[2]

50 ülkede 459 yoğun bakım ünitesi içeren bir gözlem çalışmasında şiddetli ARDS ölüm oranının %46,1 olduğu bildirilmiştir.[1] ABD'de ARDS yaklaşık 200.000 kişiyi etkiler ve yılda 74.500 ölümle sonuçlanır.[3]

Sebepler nerede?

ARDS bir sendromdur, yani birden fazla hastalığın neden olabileceği belirti ve semptomlarla kendini gösterir. Ciddi bir durumdur; bu da genellikle şiddetli travma, ciddi enfeksiyonlar veya ciddi enflamatuar durumlar gibi şiddetli patolojilerin ARDS'ye yol açabileceği anlamına gelir.

ARDS, Berlin'de gerçekleşen bir uzman konsensüsünde bilateral akciğer infiltrasyonuna yol açan ve pulmoner ödem, plevral efüzyonlar veya nodüllerle makul şekilde açıklanamayan akut (bir haftadan az süren) hipoksik solunum yetmezliği (PaO2/FiO2 < 300 mmHg) olarak tanımlanmıştır .

Tedavi

ARDS'li yetişkinler için bir örnek tedavi algoritması altta yatan nedeninin tedavisiyle başlar ancak mekanik ventilasyonun optimizasyonu, akciğerlerin iyileşmesi ve komplikasyonların azaltılması açısından çok önemlidir. Tedavi planları, nedene ve tedavi kuruluşundaki mevcut müdahale imkanlarına göre kişiselleştirilmelidir. [4]

COVID-19 salgınında, dünya çapında yoğun bakım ünitelerinde akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) olan hastalarda çok büyük bir artış görülmüştür. [5]

İlgili Makaleler

  1. 1. Sadowitz B, Jain S, Kollisch-Singule M, et al. Preemptive mechanical ventilation can block progressive acute lung injury. World J Crit Care Med. 2016;5(1):74-82. Published 2016 Feb 4. doi:10.5492/wjccm.v5.i1.74

  2. 2. Health Topic "ARDS" on National Heart, Lung, and Blood Institute

  3. 3. ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson, et al. Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. JAMA. 2012 Jun

  4. 4. Fan E, Brodie D, Slutsky AS. Acute Respiratory Distress Syndrome: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA. 2018 Feb 20;319(7):698-710.

  5. 5.

    https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30304-0/fulltext