Selecteer regio
Verzenden

Disclaimer

Dit is een algemene disclaimer met betrekking tot de Getinge website www.getinge.com. Houd er rekening mee dat er mogelijk aanvullende disclaimers en mededelingen op andere Getinge bedrijfswebsites staan.

De informatie die op deze website wordt gepubliceerd, wordt uitsluitend ter informatie verstrekt door Getinge AB en haar dochterondernemingen (“Getinge”) en mag niet worden geïnterpreteerd als advies of aanbeveling. Deze website mag niet worden gebruikt als basis voor enige beslissing of actie. De inhoud van deze website is mogelijk niet volledig of actueel. Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt, maar ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, en elk gebruik van de informatie of het materiaal op deze website is op eigen risico van de gebruiker.

Niets op deze website mag worden beschouwd als een uitnodiging om te investeren of anderszins te handelen in aandelen in Getinge. De werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen op deze website (zie hieronder). In het verleden behaalde resultaten van de aandelenkoers mogen niet als leidraad voor hun toekomstige prestaties worden gebruikt.

Getinge garandeert niet dat toegang tot deze website te allen tijde beschikbaar zal zijn, noch dat deze website of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de hierin vermelde voorwaarden. Daarom dient u deze disclaimer en het Privacybeleid in zijn geheel zorgvuldig te lezen voordat u de website gaat gebruiken, en periodiek daarna, aangezien Getinge hierin wijzigingen en updates kan aanbrengen.


Toekomstgerichte verklaringen

Deze website kan bepaalde toekomstgerichte verklaringen bevatten over toekomstige activiteiten, prestaties of marktomstandigheden. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn uitsluitend gebaseerd op onze opvattingen en verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen op het moment dat de verklaringen werden afgelegd. Er kan geen zekerheid worden geboden dat dergelijke verwachtingen werkelijkheid zullen worden. Aangezien toekomstgerichte verklaringen veronderstellingen en schattingen inhouden die onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden, kan de uitkomst wezenlijk verschillen van wat in de verklaringen is uiteengezet. Wij zijn niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve zoals vereist door de wet of de beursregelgeving.

Auteursrecht en handelsmerken

Tenzij anders vermeld, valt de inhoud van deze website onder het auteursrecht, het naburige recht of een ander intellectueel eigendomsrecht van Getinge. Dit omvat het handelsmerk “Getinge” en andere logo’s en handelsmerken die op deze website kunnen voorkomen. De logo’s, handelsmerken, auteursrechtelijk beschermde werken en gerelateerde rechten van Getinge mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten voorbehouden.

Als u informatie of materiaal naar ons stuurt via deze website, met uitzondering van persoonsgegevens op grond van de AVG (GDPR), houd er dan rekening mee dat Getinge dergelijke informatie en materiaal wereldwijd, voor onbepaalde tijd (of tenminste gedurende 50 jaar), mag gebruiken, wijzigen, publiceren, distribueren aan derden of anderszins mag verwijderen. Voor dergelijk gebruik wordt u geen vergoeding betaald. Door ons informatie of materiaal via deze website te sturen, gaat u akkoord met het bovengenoemde gebruik door Getinge en garandeert u dat u het recht hebt om de informatie of materialen in overeenstemming hiermee naar Getinge te sturen.