Bölge seçiniz
Gönder

Laboratuvar Malzemelerini Temizlemenin 4 Temel Kuralı

Konular
Araştırma Laboratuvarları
The 4 Pillars of Successful Labware Cleaning
Konular
Araştırma Laboratuvarları
Abone ol

Haberdar olun! En son makaleler için abone olun

Laboratuvar Malzemelerini Temizlemenin 4 Temel Kuralı

Kontamine olan laboratuvar malzemeleri test sonuçlarının yanlış pozitif olmasına yol açtığı ve masraflı test işlemlerinin yeniden gerçekleştirilmesini gerektirdiği için laboratuvar malzemelerinin temiz olması her laboratuvar için önemli bir husustur.

Standart laboratuvar yıkama protokolleri, laboratuvardaki cam malzemelerinin hızla, tamamen ve ekonomik olarak temizlenmesini sağlamak için uyulması gereken Sinner's Circle denkleminin dengeli şekilde uygulanmasıyla oluşturulmuştur. Sinner's Circle, dört faktörden oluşan bir denklemdir: mekanik eylem, kimyasal eylem, sıcaklık ve zaman.

1. Kir Temizleme

Mekanik faktör, kirin temizlenmesi için gerçekleştirilen fiziksel aksiyonu belirtir. Elde yıkama proseslerinde bu faktör sünger veya fırçayla ovalama aracılığıyla yapılırken otomatik yıkama operasyonlarında enjektör jetleri, dönen sprey kolları ve diğer tür hareket cihazlarıyla mekanik temizleme gerçekleştirilir.

2. Deterjan Seçimi

Deterjanlar, asit veya baz maddeler ve diğer temizlik solüsyonları kimyasal faktörü kapsamına girer. Kullanılan kimyasalın türü kirin türüne ve laboratuvar malzemelerinin yapısına bağlıdır. Bazı deterjanlar, el ile gerçekleştirilen işlemlerde operatörler için ek güvenlik prosedürlerinin uygulanmasını gerektirir. Laboratuvarlarda kullanılan otomatik yıkama araçları, yıkama döngülerinin güvenli ve doğru şekilde tamamlanabilmesini sağlayan hassas dağıtım özelliklerine sahiptir.

Zaman ve sıcaklık faktörleri yapıları gereği anlaşılır olsalar da, yıkama proseslerine göre ikisi de oldukça farklılık gösterebilir.

3. Sıcaklığı Seçme

Onaylı bir SOP içindeki manuel proseslerde, su sıcaklığı kişisel tercihlere göre değişebileceğinden prosesi kontrol etmek daha zordur. Laboratuvarlarda kullanılan otomatik yıkayıcılar, etkili, doğru ve yinelenebilir bir temizlik işlemi sunmak için geniş bir yıkama sıcaklığı aralığında programlanabilir. Otomatik yıkama sistemlerinin çoğu, dekontaminasyon için gereken homojen koşulların sağlanması için bir yüksek sıcaklıkta durulama ve kurulama işlemini de içerebilir.

4. Optimum Döngü Süresinin Belirlenmesi

Yıkama döngüsünün süresi, temizlenecek kirli malzeme miktarına, laboratuvar malzemesine yapışan materyalin yoğunluğuna ve mekanik çarpıştırmanın en etkili şekilde gerçekleşmesini sağlamak adına kimyasal yüzey etkinleştirici maddelerinin toprağa girmesi için gereken süreye bağlıdır. El ile gerçekleştirilen temizleme işlemlerine kıyasla, otomatik yıkama araçları verimi artırır ve yıkama döngüsünü standart hale getirme prosesini basitleştirir.

Denklemi Dengeleme

İdeal temizlik çözümünün elde edilmesi için Sinner's Circle denkleminin tüm faktörlerinin dengelenmesi gerekir. Her etken değişkendir ve bu etkenler kirin türü ve miktarına, laboratuvar malzemesi yapılandırmasına ve standart çalışma ayarlarına göre farklı oranlarda birleştirilebilir.

Denklemdeki etkenler öznel olduğundan ve bunların kontrol edilmesi ve yinelenmesi zor olduğundan, el ile gerçekleştirilen prosesler denklemin dengelenmesini zorlaştırır. Bu denklem, otomatik yıkama proseslerinde, doğal bir yıkama döngüsü standardı haline gelir. İnsan hatasına maruz kalabilen el ile yıkamanın işleminin aksine, laboratuvarlarda kullanılan otomatik yıkama araçları Sinner’s Circle denklemini oluşturan etkenleri doğru şekilde dengeleyip koruyarak homojen ve yinelenebilir sonuçlar sunar.

Teknik dokümanı buradan indirin:

Manual vs. automated labware washing: Labware washing techniques and the Sinner’s Circle.

Sinner's Circle denklemini dengelemeye ve otomatik yıkama işleminin laboratuvar malzemelerinin başarıyla temizlenmesini nasıl sağladığına ilişkin bilgi edinin. “El ile ve otomatik olarak gerçekleştirilen laboratuvar malzemesi yıkama karşılaştırması" adlı teknik dokümanımızı indirin: Laboratuvar malzemesi yıkama teknikleri ve Sinner's Circle.”

Get the white paper

Download the white paper

İlgili Makaleler