You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Gönder
Covid 19 - Kaynak Merkezi
EVH procedure

Endoskopik damar çıkarma (EVH) güvenli, etkili ve başarısı kanıtlanmış bir tekniktir

Endoskopik damar çıkarma (EVH) koroner arter baypas grefti (CABG) ameliyatı için damar çıkarmayı iyileştiren teknolojik gelişmelerin en önünde yer almaktadır. EVH prosedüründe, geleneksel damar çıkarma prosedürlerinin aksine KABG için bir baypas damarı elde etmek üzere daha küçük bir kesik kullanılır. Daha küçük bir kesik daha az enfeksiyon oranı, daha az ağrı ve daha az yara izi demektir - aynı zamanda daha hızlı iyileşme, daha iyi klinik sonuçlar ve daha iyi hasta memnuniyeti sağlar. 

Clinical Advantages of EVH procedure

EVH'nin Klinik Avantajları

Çeşitli çalışmalardan elde edilen sonuçlar endoskopik damar çıkarmanın, açık damar çıkarma (OVH) ve köprüleme tekniklerine kıyasla yara komplikasyonları insidansını anlamlı şekilde azalttığını göstermektedir.

Endoskopik damar çıkarma hastanın ayağa kalkması için gereken ortalama süreyi iyileştirir; postoperatif ağrıyı, hastanede yatış süresini, hastaneye tekrar yatışları ve genel maliyeti azaltır.

Klinik avantajlara ilişkin bir özet okuyun

Bu konular ile ilgili daha fazla bilgi için klinik özetleri indirin

  

Daha az yara komplikasyonları ve enfeksiyon

Çeşitli çalışmalardan elde edilen sonuçlar EVH'nin, açık damar çıkarma (OVH) ve köprüleme tekniklerine kıyasla yara komplikasyonları insidansını anlamlı şekilde azalttığını göstermektedir.

Daha az postoperatif ağrı

Üç ayrı çalışma, EVH uygulanan hastaların OVH uygulanan hastalara göre daha az postoperatif bacak ağrısı yaşadığını bildirdiğini belgelemiştir.

Daha kısa sürede ayağa kalkma ve daha kısa hastanede kalış süresi

EVH, birden fazla klinik çalışmada gösterildiği üzere, hastanın ayağa kalkması için gereken ortalama süreyi iyileştirir ve hastanede kalış süresini azaltır.

Daha az hastaneye tekrar yatış ve genel maliyet

EVH hastalarında, geleneksel açık damar çıkarma işlemi geçiren hastalara göre daha düşük oranlarda hastaneye tekrar yatış ve ayakta hasta vizitleri görülmektedir.

Leg with small incision wound

EVH, köprülemeye göre daha iyi özelliklere sahiptir

Bir uzun kesik yerine bir seri küçük kesik kullanılan köprüleme yaklaşımının birçok yönden EVH'ye kıyasla daha dezavantajlı olduğu klinik olarak gösterilmiştir.

Birbirinden bağımsız yapılan bir seri çalışma köprülemeye kıyasla EVH'nin aşağıdakileri sağladığını göstermektedir:

  • Daha düşük yara komplikasyonu oranı
  • Daha iyi endotelyal kalite
  • Hastanın daha hızlı ayağa kalkması
  • Daha kısa hastanede yatış süreleri
  • Gelişmiş kosmesis

Daha fazlasını öğrenmek için özeti okuyun

endoscopic radial artery harvesting (ERAH)

Seçeneklerinizi genişletin: endoskopik radyal arter çıkarma (ERAH)

Daha iyi uzun süreli patensi ve daha iyi konduit/damar özelliklerine yönelik potansiyeli nedeniyle KABG cerrahisinde damar olarak radyal arterin kullanımına gittikçe artan bir ilgi vardır.


Klinik çalışmalar ERAH'ın sadece nadir görülen, küçük komplikasyonlar ile güvenli şekilde yapılabileceğini göstermiştir.

Dergi özetine bakın

Equivalent conduit quality and early graft patency

Eşdeğer konduit kalitesi ve erken greft patensi

Koroner arter baypas grefti (CABG) cerrahisinin başarısı, kanalın kalitesinden ve damar çıkarma ve hazırlık aşamalarında nasıl ele alındığı ile ilişkilidir.


İyi konduit kalitesi çıkarılan kan damarının bütünlüğünü koruyan ve hasar görmesini önleyen damar çıkarma teknikleri ile elde edilir. Bu, uzun süreli greft patensi ve optimum hasta sonuçlarının sağlanmasına yardım eder.

Erken greft patensi hakkında daha fazla bilgi için

Importance of the EVH procedural training in optimizing conduit quality

Konduit kalitesini en üst seviyeye çıkarmak konusunda EVH prosedürü eğitiminin önemi

Dünyanın birçok yerinde EVH, KABG prosedürlerinde kullanılmak üzere damar çıkarmaya yönelik tercih edilen yöntem olarak bilinmektedir. ABD'de hastanelerin %90'ında EVH uygulanmaktadır.

Konduit kalitesini en üst seviyeye çıkarmak konusunda daha fazla bilgi için

EVH hasta memnuniyetini artırır

EVH morbiditeyi azaltmak ve hasta memnuniyetini artırmak için gittikçe popüler bir prosedür haline geldikçe, hasta sonuçlarını en üst seviyeye çıkarmak ve konduit kalitesini optimize etmek için bazı faktörler dikkate alınmalıdır. Bunlar arasında cihaz seçimi, termal yayılım/yaralanmanın azaltılması, damar çıkarma sonrası hazırlık ve aşırı-distansiyondan kaçınma ve konduit kalitesini korumak için eğitim tekniklerine odaklanma yer alır.

EVH ürünlerimizi keşfedin