Bölge seçiniz
Gönder

800.000 hayat kurtaran KABG
40 yıllık ortak inovasyon
1 ortak hedef: gelişmiş hasta bakımı

Patient Satisfaction Is Integral to CABG Quality and Reimbursement

Hasta Memnuniyeti, KABG Kalitesi ile Telafinin Bir Parçasıdır

Koroner arter baypas greftleme (KABG) yaygın olarak kullanılan bir prosedürdür, ancak maliyeti yüksek ve karmaşıktır. Hastalar, doğru seçimi yaptıklarından emin olmak için genellikle hastaneler ve cerrahlar hakkındaki halka açık bilgileri araştırırlar. Hastaların, kendi KABG prosedürlerine ve iyileşme süreçlerine ilişkin deneyimlerini paylaşmaları, hastaneniz için itibar açısından ve finansal açıdan önemli sonuçlar doğurabilir.

Getinge CABG white paper

Hacim Bazlı Hasta Bakımından Değer Tabanlı Hasta Bakımına Geçiş

Sağlık sistemleri, KABG ameliyatlarını kalp cerrahisindeki en maliyetli tekli cerrahi prosedürlerden biri olarak kabul etmiştir. Toplu ödeme modellerinin ve standartlaştırılmış bakım yollarının kalite iyileştirme girişimlerini nasıl önemli ölçüde ve KABG ile ilişkili maliyetleri nasıl olumlu yönde etkileyebileceğini anlayın.

Download here

Download this paper now!

Getinge CABG white paper

KABG ameliyatının kalitesini artırma

KABG kalitesinin iyileştirilmesi sadece klinik sonuçlar değil hastane geri ödemesi, hasta memnuniyeti ve kalp cerrahisi saygınlığı açısından da önemli sonuçlar doğurur. Gelişen kalite standartlarını karşılamak için postoperatif komplikasyonları azaltmak çok önemlidir. Yüksek riskli KABG hastalarının sonuçlarını iyileştirmek için kanıtlanmış yöntemleri keşfedin.

Download here

Download this paper now!

 

Bir kalp cerrahını ne harekete geçirir?

Kalp cerrahlığı harika bir iştir; hayat kurtarmak ve kritik seviyedeki hastalara yardımcı olmak demektir. Ancak bir kalp cerrahı tek başına bir kalbin atmasını sağlayamaz; ameliyathanedeki ekip çalışması büyük önem taşır. Söz konusu olan hayat kurtarmak olunca hepimiz birlikte ve bir bütün olarak çalışırız.

Getinge, KABG hastasının kalbinde

Koroner arter baypas grefti (KABG) cerrahisi, 50 yıldan uzun bir süredir koroner arter hastalığı olan hastaların revaskülarizasyonunda standart bakım olmuştur.[1]

Günümüzde KABG hastası; cerrahi karmaşıklıkların, perioperatif komplikasyonların ve maliyetlerin artmasına yol açabilen çoklu morbiditelere bağlı olarak daha yüksek bir risk profiline sahiptir.[2] Bu hastalar için yeni zorluklar söz konusu olmakta ve preoperatif stabilizasyondan intraoperatif tedaviye ve postoperatif iyileşmeye kadar özel kaynak gereksinimleri bulunmaktadır.

40 yıldan uzun bir süredir, kalp cerrahisi hizmetlerinizi iyileştirme hedefinizi sizlerle paylaşıyoruz. Getinge yeniliklerinin hasta bakımını iyileştirmenize, işletim maliyetlerini düşürmenize ve olumlu bir hasta deneyimine katkıda bulunmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.[3]

coronary artery bypass stabilization phase

Preoperatif stabilizasyon

CABG treat icon

İntraoperatif tedavi

cabg recovering phase icon

Postoperatif iyileşme

Nurse in hospital, patient monitoring

Gelişmiş Hasta Monitörizasyonu

Önleyici hemodinamik optimizasyon, hasta kritik hale gelmeden önce intra ve postoperatif komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilir.[6] Araçlarımız, zorlu hemodinamik koşulları olan hastalar için en iyi kişisel tedaviyi tanımlamada size rehberlik eder.

Cardiosave with patients in ambulance, transport, IABP, rescue

İABP Kontrpulsasyonu

Devam eden iskemi veya sol ventriküler disfonksiyon durumunda, preoperatif İABP kontrpulsasyonu tedavisi perioperatif miyokardiyal iskemiyi azaltarak, hemodinamiği stabilize ederek ve koroner perfüzyonu iyileştirerek miyokardiyal koruma sağlayabilir.[7]

 

Yüksek riskli KABG hastaları için preoperatif İABP kontrpulsasyonunun faydaları

Bu webinar'da Dr. Joseph L. Thomas, uzman görüşünü, preoperatif İABP kontrpulsasyonunun fizyolojik temelini ve bu tedavi stratejisini destekleyen mevcut klinik verileri sunuyor.

Nurse working with Flow-i

Anestezi

Anestezi intraoperatif bakımın standart bir parçasıdır. Gelişmiş ventilasyon stratejileriyle birleştirildiğinde, postoperatif komplikasyonları azaltmaya, ajan kullanımını en aza indirmeye yardımcı olabilir ve hastalara odaklanmanız için size daha fazla zaman bırakabilir.[8]

EVH procedure

Endoskopik Damar Çıkarma

Endoskopik damar çıkarma (EVH) koroner arter baypas grefti (KABG) ameliyatı için damar çıkarmayı iyileştiren teknolojik gelişmelerin başında yer almaktadır. EVH prosedürü, KABG için bir baypas kanalı elde etmek için geleneksel damar toplama prosedürlerine göre daha küçük bir insizyon kullanır, bu da daha hızlı iyileşme, daha iyi klinik sonuçlar ve daha yüksek hasta memnuniyeti sağlar.

Doctor sitting and setting the surgical perfusion system

Cerrahi Perfüzyon

Perfüzyon sistemleri, intraoperatif bakımın standart bir parçasıdır. Cihazlarımız dünya genelindeki milyonlarca kardiyopulmoner baypas işleminde başarıyla kullanılmıştır.

Nurse in hospital, patient monitoring

Gelişmiş Hasta Monitörizasyonu

Bir hasta kritik düzeye gelmeden önce perioperatif hemodinamik optimizasyonla intra ve post-operatif komplikasyonları önleyin. Araçlarımız, zorlu hemodinamik koşulları olan hastalar için en iyi bireysel tedaviyi tanımlamanız için size rehberlik eder.[6]

Doctor with the monitoring

Mekanik Dolaşım Desteği

Hemodinamik dengesizliği olan hastalar için kişiselleştirilmiş destek sağlayın. Çözümlerimiz, kalp ve/veya akciğerlerin kısmi ya da tam seviyede desteklenmesini sağlayacak seçeneği sunmaktadır.

effectiveness of pVADS

Mekanik Ventilasyon

Konvansiyonel ventilasyon yöntemleri sınırlıdır ve bazen hastaların spesifik solunum ihtiyaçlarını karşılamaz.[11] Kişiselleştirilmiş ventilasyonda ventilatör, daha fazla konfor, azalan sedasyon ve komplikasyonlar sayesinde hastayı makineden daha erken ayırmanızı sağlayabilir.[12], [13], [14]

Doctors during operation

Torasik Drenaj

Getinge bütün bir torasik drenaj ürünleri serisinin yanı sıra hastaların erken ayağa kalkmasını sağlayacak mobil dren ürünleri serisi de sunuyor. Torasik drenaj ürünlerinde lider olarak onlarca yıllık deneyimiyle Getinge, klinik performans için çıtayı belirliyor.

Klinik yolda Getinge çözümleri

Yaptığımız her şeyde, hastanelerin ihtiyaçlarının ne kadar karmaşık olabileceğini ve geniş kapsamlı bir desteğin hastane içi klinik yol sürecinin tamamında ne kadar değerli olduğunu göz önünde bulunduruyoruz.

KABG ameliyatı ürünlerimiz, özellikle en yüksek riskli hastalarınız için tedavi ve iyileşme sürecindeki en önemli aşamalarda hizmet eder. Çözümlerimiz, KABG prosedürlerinde verimliliği artırmak ve sonuçları iyileştirmek için tercih edilen medikal teknoloji ortağı olmamızı sağlıyor.

Coronary artery bypass grafting patient flow
 1. 1. European Heart Journal, Volume 34, Issue 37, 1 October 2013, Pages 2862–2872

  https://academic.oup.com/eurheartj/article/34/37/2862/503604

 2. 2. Cost of Individual complications following coronary artery bypass grafting. J Thorac Cardiovasc Sug 2018;155:875-82.

 3. 3. Data on file

 4. 4. High Risk CABG Patients: Incidence, Surgical Strategies and Results: Ann Thorac Surg 2004;77:574–80

 5. 5. Results of the STS Adult Cardiac Surgery Online Risk Calculator. Accessed 9 August 2018.

 6. 6. Goal-directed therapy in cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis British Journal of Anaesthesia 110 (4): 510–17 (2013)

 7. 7. Preoperative intra-aortic balloon pump use in high-risk patients prior to coronary artery bypass graft surgery decreases the risk for morbidity and mortality—A meta-analysis of 9,212 patients. J Card Surg. 2017;32:177–185

 8. 8. Carlos Ferrando, Marina Soro, and Francisco J. Belda.
  Protection strategies during cardiopulmonary bypass: ventilation, anesthetics and oxygen. Curr Opin Anesthesiol 2015, 28:73–80

 9. 9. The Future of OPCAB. J Thorac Dis 2016;8(Suppl 10):S832-S838

 10. 10. Low Cardiac Output Syndrome After Cardiac Surgery. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 31 (2017) 291–308

 11. 11. Mechanical Ventilation: Conventional & Non-Conventional.

  https://study.com/academy/lesson/mechanical-ventilation-conventional-non-conventional.html. Accessed 20 Aug 2018

 12. 12. Kim et al. Diaphragm dysfunction (DD) assessed by ultrasonography: influence on weaning from mechanical ventilation. Crit Care Med. 2011 Dec;39(12):2627-30.

 13. 13. Heunks L, Ottenheijm C. Diaphragm Protective Mechanical Ventilation to Improve Outcome in ICU Patients? Am J Respir Crit Care Med. 2017

 14. 14. De la Oliva P, et al. Asynchrony, neural drive, ventilatory variability and comfort: NAVA versus pressure support in pediatric patients. Intensive Care Med. 2012 May;38(5):838-46.